منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)

10 محصول صنعتی 9 شرکت
AMETEK Process Instruments
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Flue gas oxygen (O2), flammables and carbon monoxide (CO) analyzer (WDG-IV UOP/RP)

مدل WDG UOP/RP نوعی آنالایزر با کیفیت و کارایی بالا است که مطابق با الزامات فرایند UOP طراحی می شود.

Bacharach
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Carbon monoxide (CO) analyzer (0 - 1 999 ppm | Snifit® 50)

آنالایزر مونوکسید کربن سری Snifit® 50 از شرکت Bacharach که مقرون بصرفه میباشد، جهت حفاظت هوای محیطی در تجهیزات خانگی مانند اجاق گازها و بخاری ها مناسب است.

آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Gas analyzer / carbon monoxyde / portable / continuous (0 - 1 999 ppm | Snifit® 50)

این آنالایزر گاز مونوکسید کربن برای حفاظت هوای محدود در کاربرد های خانگی مانند اجاق ها و شومینه ها، چک کردن خانه و سرویس HVAC در هیترهای آب داغ و کوره ها استفاده می شود.

Ecotech
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Analyzer / carbon monoxyde (0 - 200 ppm | Serinus 30)

این آنالایزر تعداد زیادی گواهینامه عملکرد از U.S.EPA، EN و استاندارد استرالیا داشته و برای اندازه گیری دقیق منوکسید کربن در هوای محدود مرتبط با فناوری فیلتر گاز NDIR به کار می رود.

آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Analyzer / carbon monoxyde (0 - 200 ppm, 50 ppb | CO12M)

این آنالایزر یک سیستم مانیتورینگ بر پایه سکون رقیق سازی بوده که برای استفاده در کاربری های مختلف مانند تنظیم هوا، آزمایشگاه سیار، و مانیتورینگ پیوسته نشری از طریق خروج محلول مناسب است.

IMR-Messtechnik
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Gas analyzer / carbon monoxyde / portable (IMR 1600 diga)

این آنالایزر پرتابل برای اندازه گیری ترکیبی دوده و مونوکسید کربن در کامیون های دیزلی و LPG به کار رفته و با دو سنسور CO برای دقت بالا در مقادیر اندازه گیری شده مجهز شده است.

Nova Analytical Systems
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Multi-gas analyzer: oxygen (O2), carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO)

این ابزار جهت مانیتورینگ مستمر گازهای O2، CO، CO2، و یا H2 از کوره های بلند (blast furnaces) یا سایر فرایندهای صنعتی مستمر که در آن ها اطلاعات تراکم گاز بطور مستمر مورد نیاز است ، طراحی میشود.

SICK
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Carbon monoxide (CO) analyzer (max. 50 000 ppm | GM901)

این آنالایزر گاز به دلیل برخورداری از قابلیت دوام چندین مدل و لوازم جانبی همه کاره، جهت کاربردهای اندازه گیری حساس طراحی میشود.

TESTO
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Flue gas oxygen (O2), flammables and carbon monoxide (CO) analyzer (max. 4 000 ppm, -40 ... 1 200 °C | testo 320)

این آنالایزر ابزاری بسیار کارامد، قابل اطمینان، دارای قابلیت کاربری آسان، ارگونومیک و مقاوم است. 

TSI
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
آنالایزرهای مونوکسید کربن(CO)
Multi-gas analyzer: oxygen (O2), carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO) (7575)

مانیتور کیفیت هوای داخلی سری Q-TRAK محیط داخلی مناسب، ایمن و سالم فراهم میکندکه موضوع بسیار مهمی است. کیفیت هوای مناسب، تراکم و بهره وری را افزایش میدهد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0