منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کمپرسورهای یخچال

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Bristol Compressors International Inc.
کمپرسورهای یخچال
کمپرسورهای یخچال
Hermetic refrigeration compressor (9,000 - 287,300 Btu/h | L, M,R series)
Cubigel Compressors
کمپرسورهای یخچال
کمپرسورهای یخچال
Hermetic refrigeration compressor (2.4 - 4.03 cm³ | D series)

این کمپرسورهای تبرید دارای ساختار کامپکت و سبک وزن بوده و برای تجهیزات کوچک مانند خنک کننده های آب، یخچال ها و فریزرهای کوچک مناسب هستند. 

 

Grasso International
کمپرسورهای یخچال
کمپرسورهای یخچال
217 - 1 592 m³/h | Grasso V

Piston refrigeration compressor / for industrial refrigeration:The modern GEA Grasso V series is a piston compressor that features a maintenance monitor that shows upcoming service intervals with a counter pressure independent overflow valve and a capacity control steps per cylinder. With the use of Peek technology it ensures a high level of efficiency which provides users with a longer valve life span.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0