منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Lincoln Electric
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
60 - 500 A | Idealarc® DC-400

MIG / TIG welder:Top Features Full range output voltage control for easy operation and precise control. Standard analog ammeter .

منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
100 - 1 000 A | Power Wave® AC/DC 1000 SD

Arc welder / submerged:The Power Wave® K2803-1 is an AC/DC 1000® SD subarc welder that delivers waveform control technology. It features its voltage inputs that enable its capacity to connect easily anywhere across the globe. It has also a 3-phase voltage inputs which disregards associated issues concerning transformer based AC welding machines. It comes with a software based controls for easy handling and monitoring. Plus it offers to use any server to view or analyze welding data on almost any device.

MILLER
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
350 - 1 250 A | Subarc series

Arc welder / submerged:Miller Subarc AC/DC Series are three-phase squarewave AC/DC power sources with high output. They supply AC or DC welding power in standalone or multi-arc designs.
They are ideal for prolonged, uninterrupted welds for making pipe, thin cladding overlays within huge pressure vessels, or thick structural weldments. They provide superior depositing, penetrating and heat input control.

Victor Technologies
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
منابع تغذیه جوش کاری قوسی زیر آبی(SAW)
Thermal Arc 181i MP

MIG / TIG welder:The new Thermal Arc® Fabricator® 181i is the only product of its kind. It features MIG, Stick and TIG welding capabilities – complete in one integrated portable package. It’s the ultimate compact multiprocess welding system that has changed the game. This portable powerhouse is designed to take on a wide range of MIG, Stick and TIG applications


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0