منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی

10 محصول صنعتی 9 شرکت
Automa S.p.A.
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
Single-station injection blow molding machine / for plastic bottles / automatic / pharmaceutical (max. 667 kN | IBM 80-3 )

این ماشین قالب گیری تزریقی دمشی به صورت تک ایستگاهی اتوماتیک برای بطری های پلاستیکی و داروسازی به کرا رقته و به صورت ویژه برای تولید کانیترهای با کیفیت بالا طراحی شده است.

Bekum Maschinen Fabriken
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
Multi-station injection stretch blow molding machine / for plastic bottles / automatic (WM series )

این ماشین قالب گیری تزریقی دمشی کششی به صورت  چند ایستگاهی اتوماتیک برای بطری های پلاستیکی استفاده شده و برای برش گنبدی شیشه های دهانه گشاد به ویژه در تکنولوژی زینتی کاربرد دارد. 

ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
Twin-station blow molding machine / for hollow plastic parts / automatic / cosmetics industry (EBLOW 307 D )

این ماشین قالب گیری تزریقی دمشی به صورت دو ایستگاهی اتوماتیک برای قطعات پلاستیکی توخالی و صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده شده و دارای گردنه دمش کالیبره شده برای بالا و پایین بطری می باشد.

Davis Standard Extrusion Systems
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی

Extrusion blow molding machine:The head blow accumulating molding machine assembled by Davis-Standards, comprises a spiral head technology in order to present a cost-friendly operation and rapid change in color and wall dispensation. It has a die and mandrel design that has closed loop hydraulics, electronic controls and programming choices for various sizes applications.

MAG-PLASTIC MACHINERY SA
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
SSB series

Stretch blow molding machine for plastic bottles:Designed for the production of standard and complex shaped PET containers, the SSB machines can handle packaging volumes from 40ml to 5L with output up to 6400 bp/h. Using linear 2 stage process, the SSB machines show outstanding production flexibility, quick change-over and incredible versatility.

MILACRON
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
Single-station injection blow molding machine / for plastic bottles / automatic / pharmaceutical (UIB)

این ماشین قالب گیری تزریقی دمشی به صورت تک ایستگاهی اتوماتیک برای بطری های پلاستیکی و داروسازی به کار رفته و دارای نیروی کلمپی از 70 تا 250 تن برای پیکربندی های هیدرولیکی، هیبریدی و الکتریکی می باشد.

Meccanoplastica S.r.l.
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
Twin-station blow molding machine / for hollow plastic parts / automatic / cosmetics industry (max. 35 kN | MP1D series)

این ماشین قالب گیری تزریقی دمشی به صورت دو ایستگاهی اتوماتیک برای قطعات پلاستیکی توخالی و صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی به کار رفته و دارای امکانات زیادی برای فاز تولیدی صنعت می باشد.

Nissei ASB Machine Co., Ltd.
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
Multi-station injection stretch blow molding machine / for plastic bottles / automatic ()

این ماشین قالب گیری تزریقی دمشی کششی به صورت چند ایستگاهی اتوماتیک برای بطری های پلاستیکی به کار رفته و زمان گردش خشک را کاهش داده و ماتریس کانتینری را ارتقا داده است.

SMI
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
max. 36 000 p/h, max. 3 L | SR series

Stretch blow molding machine for plastic bottles: The SR series of rotary stretch blow-molders ensures high performances in the stretch blow-molding of PET, PEN and PP bottles, mainly used in the “food & beverage” sector. Thanks to high-tech components, minimized maintenance and operational costs and excellent quality/price ratio, the SR series is the ideal solution for the production of plastic containers of different capacities, featuring various shapes, from the most simple to the most sophisticated ones.

Urola s.c.
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
ماشین آلات قالب گیری تزریقی دمشی
GM 750 series

Extrusion blow molding machine:The moulds are radially situated in the wheel. This series is suitable for blown neck containers (without the need for calibration) of up to 2 litres. It is characterized by maximum flexibility, permitting the combination of different sized packaging, while maintaining minimum scrap.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0