منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهیزات برای خطوط اکستروژن

10 محصول صنعتی 9 شرکت
Bausano & Figli S.p.A.
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Vacuum calibration tank for tubes and profiles extrusion

مخزن کالیبراسیون وکیوم برای اکستروژن لوله و پروفیل استفاده شده و از استیل ضد زنگ ساخته شده تا در برابر خوردگی مقاوم باشد.

CDS-Custom Downstream Systems
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Vacuum calibration tank for tubes and profiles extrusion (30 x 16" | CVS )

مخزن کالیبراسیون وکیوم برای اکستروژن لوله و پروفیل استفاده شده و از استیل ضد زنگ ساخته شده تا در برابر خوردگی مقاوم باشد.

Conair
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
TAC series

Conveyor belt for tubes and profiles extrusion: The Conair belt discharge converor is a rugged, low profile conveyor designed to be used when cutting flexible and semi-rigid products. The converyors enhance the cut length tolerance and cut quality by supporting and transporting the extruded product away from the cutter bushing. The product can then be optionally ejected into a collection tray for operator removal.

تجهیزات برای خطوط اکستروژن
xtrusion / tube

Cooling bath for extrusion / tube:The WATER SPRAY TANKS MSBHI from Conair stands out from its competition because it produces a high-pressure spray that cools tube and profile extrusions faster and in less space. Its cooling rates can also increase further with an optional pump and heat exchanger system. This machine is very easy to operate because it has built-in water manifold system that has water valves dedicated to each chamber. 

Friul Filiere S.p.A.
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Calibrating table / for profile extrusion

این میز کالیبراسیون برای اکستروژن پروفیل در خطوط تولید با عملکرد مستقل، یونیت های تنهایی که از سیستم جدا شده و پنل های الکتریکی خودشان را دارند، استفاده می شود.

Gneuß Kunststofftechnik GmbH
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Over pressure protection system for extrusion line (EPM)

این سیستم محافظ افزایش فشار برای خط اکستروژن استفاده شده و دارای دو سنسور فشار و یک یونیت مانیتورینگ است.

HMG Extrusions GmbH
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Calibrating table / for profile extrusion (HMG/REFEC )

این میز کالیبراسیون برای اکستروژن پروفیل در شرایطی که دما و رطوبت در خط تولید دائما در حال تغییر است استفاده می شود.

Masfen Makina
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Pipe extrusion line caterpillar haul-off (MSH HAUL )

این کاترپیلار haul-off برای خط اکستروژن لوله پلاستیک به کار رفته و با این متریال می توان از پالت های کششی استفاده کرد، دارای چسبندگی خوبی به لوله است و پالت ها می توانند با یک انتورتر الکترونیکی تعویض کرد.

Torninova
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Perforating unit for film extrusion line

این واحد سوراخکاری برای خط اکستروژن در ماشین حباب هوای فیلم استفاده شده و برای کاربری هایی استفاده می شود که دیگر انواع ماشین تولید فیلم های مشابه را شامل می شوند.

ipm srl
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
تجهیزات برای خطوط اکستروژن
Pipe extrusion line caterpillar haul-off (TR series )

این کاترپیلار haul-off برای خط اکستروژن لوله با موتورهای AC و درایور عمودی کار کرده و برای بیشترین اتصال سطحی با لوله ها شکل گرفته است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0