منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استرند پلتایزر

9 محصول صنعتی 9 شرکت
AEC, Inc. - ACS Group
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Dry strand granulator (AEC126P, AEC128P)

این گرانولاتور رشته ای خشک دارای کاترهای ستاره ای شکل از استیل ضد زنگ بوده و از جنس CPM-4V آن هم موجود است. دارای عرض های 6 تا 32 اینچ بوده و ظرفیت رشته ای آن 30 تا 180 است.

Bausano & Figli S.p.A.
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Air-cooled granulator

این گرانولاتور با خنک کننده هوا قادر به گرانول کردن کلیه انواع PVS سخت و انعطاف پذیر است. همچنین این سیستم  می تواند هر دو چگالی بالا و پایین PE ، TPR را فرایند سازی کند.

CROWN CDL Technology Inc.
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Underwater strand granulator

این گرانولاتور رشته ای شناوردارای شروع تک دکمه ای و کنترل اتوماتیک بوده، استفاده از آن آسان است و کمترین حجم کاری را می برد.

Coperion
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
ator

Dry strand granulator:The SP EN is a strand pelletizer manufactured by Coperion. Its key features include a cantilevered bearing design that allows an easy accessibility and fast cleaning, and a rugged housing that provides a strong cutting gap and superior cutting performance.
It has a wide array of options consisting of pellet length regulation, cutting head cooling, and custom design base frame.

Erema Engineering Recycling, Maschinen und Anlagen GmbH
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Air-cooled granulator (HG D )

این گرانولاتور با خنک کننده هوا روی هندل کردن مستقیم و آسان پروسه نگهداری متمرکز است.

HMG Extrusions GmbH
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Water ring granulator

این گرانولاتور رینگ آب دارای برش  فولاد آلمانی، یک کاور استیل ضد زنگ، یک ترولی و کلمپ های C می باشد.

Nordson Xaloy
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Water ring granulator (1800 Kg/hr | WRP 12i )

این گرانولاتور رینگ آب، به صورت مستقیم به انتهای اکسترودر متصل شده و ساچمه یکنواخت و پیوسته ای را ارائه می کند. 

SIKOPLAST Anlagenbau GmbH & Co. KG
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
Underwater strand granulator (UWG series )

این گرانولاتور رشته ای شناور برای تغذیه یک منطقه انعطاف پذیر کاربردی طراحی شده و با استفاده از آن می توان ترموپلاستیک ها را پالت ریزی کرد. 

Xinda Plastics Machinery
استرند پلتایزر
استرند پلتایزر
350 - 3 000 kg/h, 2.2 - 18.5 kW | SG series

Dry strand granulator:The Pelletizing-Packing is a dry-stand granulator that is manufactured by Xinda. The system is an automatic metering packing system.
This machine is especially designed for granule material packing. In addition, the granulator has a weighing range of 5 to 50 Kg/bag, and a packing speed of 350 to 750 bags/hour.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0