منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین های پخ زنی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
COFIM industrie
ماشین های پخ زنی
ماشین های پخ زنی
Pipe chamfering machine (ø 70 - 332 mm | BM 14)

ماشین های پخ زنی لوله سری BM 14 که توسط شرکت COFIM industrie تولید می شود، از کارایی و قابلیت اطمینان بالا برخوردار بوده و در مدل های گوناگون موجود می باشد.

GravoTech Marking
ماشین های پخ زنی
ماشین های پخ زنی
Beveler for plastic materials (max. 1.6 mm | B4)

پخ زن برای مواد پلاستیکی تا 1.6mm؛ دو نوع پخ زنی 40 و 90 درجه؛ ابعاد 310x160x120mm؛ 

OMCA
ماشین های پخ زنی
ماشین های پخ زنی
Pipe chamfering machine (Art.790)

سری Art.790 نوعی ماشین پخ زنی لوله است که برای پخ زنی سطح خارجی لوله ها و فلنج ها مورد استفاده قرار می گیرد و از کارایی و عملکرد بالایی برخوردار می باشد.

PROTEM
ماشین های پخ زنی
ماشین های پخ زنی
Beveler for plastic materials (12.7 - 60.3 mm | SE65)

پخ زن برای مواد پلاستیکی؛ مدل SE65؛ ظرفیت دستگاه 12,7mm OD تا 60,3mm OD؛ ظرفیت کلمپینگ 12,7mm OD تا 60,3mm OD

توضیحات فنی

ماشین پخ زنی وسیلهاي است که با براده برداري اطراف لبه صاف قطعات را پخ می زند و حتی می تواند لبه را تا حدودي گرد کند و قابلیت ایجاد پخ با عرض 20mm را هم دارا می باشند ، این ماشین آلات زاویه هاي پخ متفاوتی نیز می توانند تولید کنند که با توجه به نیاز کاربر تغییر می کند. روش کار بدین گونه میباشد که اپراتور عمق پخ و زاویه را تنظیم نموده و روي ورق مورد نظر قرار داده و با حرکت رو به جلو توسط نیروي اپراتور به سادگی عمل براده برداري انجام می گیرد. از این نظر که قدرت موتور بسیار بالاست اپراتور تنها راهنماي مسیر پخ زنی و با حداقل نیرو براده برداري انجام میگیرد. این ماشینها در سایزهاي بزرگ هم وجود دارند براي پخ زنی صفحات بزرگ و میتوانند CNC باشند تا دقت بالاتر رود.  
ماشین پخ زنی براي لوله ها هم وجود دارد که ابتدا یا انتهاي لولهها را براي اهداف خاص پخ می زنند .

توضیحات فنی

ماشین پخ زنی وسیلهاي است که با براده برداري اطراف لبه صاف قطعات را پخ می زند و حتی می تواند لبه را تا حدودي گرد کند و قابلیت ایجاد پخ با عرض 20mm را هم دارا می باشند ، این ماشین آلات زاویه هاي پخ متفاوتی نیز می توانند تولید کنند که با توجه به نیاز کاربر تغییر می کند. روش کار بدین گونه میباشد که اپراتور عمق پخ و زاویه را تنظیم نموده و روي ورق مورد نظر قرار داده و با حرکت رو به جلو توسط نیروي اپراتور به سادگی عمل براده برداري انجام می گیرد. از این نظر که قدرت موتور بسیار بالاست اپراتور تنها راهنماي مسیر پخ زنی و با حداقل نیرو براده برداري انجام میگیرد. این ماشینها در سایزهاي بزرگ هم وجود دارند براي پخ زنی صفحات بزرگ و میتوانند CNC باشند تا دقت بالاتر رود.  
ماشین پخ زنی براي لوله ها هم وجود دارد که ابتدا یا انتهاي لولهها را براي اهداف خاص پخ می زنند .

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0