منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین های سنگ زنی استوانه ای

4 محصول صنعتی 4 شرکت
DANOBATGROUP
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
Universal cylindrical grinding machine (max. 5000 mm | HG series)

سری HG-72 مشتمل بر مجموعه ای از ماشین های سنگ زنی سطح افقی است که توسط کمپانی  Danobat Group تولید می شوند. این ماشین سنگ طنی دارای سیستم اندازه گیری Dan MDM multi-diameter می باشد و از کارایی بالایی برخوردار است.

EMAG Maschinenfabrik
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
External cylindrical grinding machine / high-speed (max. ø 200 mm | HG 2)

سری HG 2 مشتمل بر ماشین های سنگ زنی پیشرفته است که در انواع گوناگون موجود بوده و کارایی بالایی دارد. این ابزار از انعطاف و قابلیت اطمینان بالایی برخوردار می باشد.

JUNKER Maschinen
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
External cylindrical grinding machine / high-speed (ø 350 x 150 mm | QUICKPOINT 1000)

مدل QUICKPOINT نوعی ماشین سنگ زنی استوانه ای است که نسبت به مدل های قدیمی تر عملکرد بهتری ارائه می کندو از دقت و سرعت بالایی برخوردار است.

Shigiya
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
ماشین های سنگ زنی استوانه ای
Universal cylindrical grinding machine (ø 300 mm | G-30(40)B series)

این مجموعه شامل سری GP-30(40)B از ماشین های سنگ زنی استوانه ای است که در انواع F، نوع هیدرولیکی H، نوع اتوماتیکی A و نوع ND سی ان سی یک محور موجود است.

توضیحات فنی

سنگ زنی محوری یا استوانه ای به دو نوع مختلف تقسیم بندی می شود : سنگ زنی سطوح خارجی , سنگ زنی سطوح داخلی. حرکات اصلی در سنگ زنی محوری را می توان به چرخش قطعه کار به دور میله یا  Mandrel , چرخش سنگ سنباده , حرکت به داخل و خارج قطعه کار و حرکت عرضی چرخ روی قطعه کار تقسیم کرد.

در ماشین سنگ محوری (سنگ زنی خارجی) می توان سطوح استوانه ای قطعات سختکاری شده را به راحتی و با پرداخت سطحی عالی براده برداری کرد. در این ماشین ها ، قطعه ی کار بین دو مرغک قرار داده شده و به گردش در می آید و در تماس با یک سنگ سنباده که با سرعت زیاد می چرخد، از سطح آن براده برداری می شود.

ماشین های سنگ زنی داخلی را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:1-ماشین هایی که در آنها سنگ سنباده بر روی یک اسپیندل ثابت بسته شده و می چرخد وقطعه کار بر روی محور محرکه قطعه کار ، هم می چرخد و هم حرکت طولی رفت و برگشتی انجام می دهد.2-ماشین هایی که در آنها ، اسپیندل سنگ سنباده هم حرکت گردشی و هم حرکت رفت و برگشتی دارد و قطعه کار در یک موقعیت ثابت فقط می چرخد . 3-ماشین هایی که در آنهااسپیندل سنگ هم حرکت گردشی و هم حرکت مداری (planetary) دارد. در این ماشین ها قطعه کار نمی چرخد و فقط یک حرکت طولی رفت وبرگشتی انجام می دهد.

توضیحات فنی

سنگ زنی محوری یا استوانه ای به دو نوع مختلف تقسیم بندی می شود : سنگ زنی سطوح خارجی , سنگ زنی سطوح داخلی. حرکات اصلی در سنگ زنی محوری را می توان به چرخش قطعه کار به دور میله یا  Mandrel , چرخش سنگ سنباده , حرکت به داخل و خارج قطعه کار و حرکت عرضی چرخ روی قطعه کار تقسیم کرد.

در ماشین سنگ محوری (سنگ زنی خارجی) می توان سطوح استوانه ای قطعات سختکاری شده را به راحتی و با پرداخت سطحی عالی براده برداری کرد. در این ماشین ها ، قطعه ی کار بین دو مرغک قرار داده شده و به گردش در می آید و در تماس با یک سنگ سنباده که با سرعت زیاد می چرخد، از سطح آن براده برداری می شود.

ماشین های سنگ زنی داخلی را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:1-ماشین هایی که در آنها سنگ سنباده بر روی یک اسپیندل ثابت بسته شده و می چرخد وقطعه کار بر روی محور محرکه قطعه کار ، هم می چرخد و هم حرکت طولی رفت و برگشتی انجام می دهد.2-ماشین هایی که در آنها ، اسپیندل سنگ سنباده هم حرکت گردشی و هم حرکت رفت و برگشتی دارد و قطعه کار در یک موقعیت ثابت فقط می چرخد . 3-ماشین هایی که در آنهااسپیندل سنگ هم حرکت گردشی و هم حرکت مداری (planetary) دارد. در این ماشین ها قطعه کار نمی چرخد و فقط یک حرکت طولی رفت وبرگشتی انجام می دهد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0