منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

كلت ها

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BENZ
كلت ها
كلت ها
Quick-change collet (Solidfix®)

با بهره گیری از این کلت تعویض سریع می توانید در هزینه و زمان صرفه جویی نمایید. این ابزار که توسط کمپانی BENZ  تولید می شود بسیار کارآمد و قابل اطمینان است.

 

Kennametal
كلت ها
كلت ها
ER series

سری ER مشتمل بر کلت هایی است که توسط کمپانی Kennametal تولید می شوند. این کلت ها براساس استاندارد DIN 6499 Class 2 طراحی می شوند و دقت بالایی دارند. 

Kitagawa Europe Limited
كلت ها
كلت ها
Quick-change collet (max. 80 mm)

مدل Europe DC از کمپانی Kitagawa نوعی کلت تعویض سریع است که در سه مدل مختلف (گرد، شش ضلعی و مربعی موجود است.

POKOLM
كلت ها
كلت ها
ER collet

این کلت ها از دقت بالایی برخوردار بوده و بر اساس استاندارد DIN 6499-B طراحی می شوند. این ابزار از نوع دو مخروطی بوده و در هر دو طرف دارای شکاف است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0