منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین های ناچینگ

3 محصول صنعتی 3 شرکت
EUROMAC
ماشین های ناچینگ
ماشین های ناچینگ
Fixed-angle notching machine (max. 6.5 mm, 90° | FA-200/6)

سری Fa 200/6 نوعی ماشین ناچینگ با زاویه ثابت است که توسط شرکت Euromac تولید می شود و دارای کارایی بالایی می باشد.

SCHULER - MÜLLER WEINGARTEN
ماشین های ناچینگ
ماشین های ناچینگ
Notching machine (40 - 200 kN)

این ابزار نوعی ماشین ناچینگ است که از دقت فوق العاده ای برخوردار بوده و عملکرد و کارایی بالایی دارد. این ماشین ناچینگ بسیار قابل اطمینان می باشد و در بسیار از کاربردها قابل استفاده است.

SIMASV SRL
ماشین های ناچینگ
ماشین های ناچینگ
Fixed-angle notching machine (max. 8 mm, 90° | AF258)

این ماشین ناچینگ با زاویه ثابت دارای ساختار کامپکت است و از دقت بالایی برخوردار می باشد. این ماشین دقت و قابلیت اطمینان بالایی دارد. 

توضیحات فنی

ناچینگ یک فرایند برش فلز می‌باشد که روی صفحات فلزی ، میله‌ها ، لوله‌ها یا مقاطع زاویه‌ای استفاده می شود. فرایند برش و پانچینگ در دستگاه‌های پرس به صورت عمود بر سطح انجام می شود ، اما در ناچینگ که به معنی‌ ایجاد شیار می‌باشد این عملیات از لبه قطعه صورت گرفته و در امتداد آن ادامه پیدا می‌کند. بعضی‌ وقت‌ها هدف تنها ایجاد شیار می‌باشد اما این خود مقدمه‌ای برای یک فرایند دیگر می‌باشد مثل ایجاد شیار برای خم کردن قسمتی‌ از صفحه یا اتصال دو میله از طریق شیار و بر آمادگی.

ماشین های ناچینگ هم به مانند سایر ماشین ابزارها شامل گیره نگهداری قطعه , تیغه برش , محرک دستگاه و ... می باشد.

توضیحات فنی

ناچینگ یک فرایند برش فلز می‌باشد که روی صفحات فلزی ، میله‌ها ، لوله‌ها یا مقاطع زاویه‌ای استفاده می شود. فرایند برش و پانچینگ در دستگاه‌های پرس به صورت عمود بر سطح انجام می شود ، اما در ناچینگ که به معنی‌ ایجاد شیار می‌باشد این عملیات از لبه قطعه صورت گرفته و در امتداد آن ادامه پیدا می‌کند. بعضی‌ وقت‌ها هدف تنها ایجاد شیار می‌باشد اما این خود مقدمه‌ای برای یک فرایند دیگر می‌باشد مثل ایجاد شیار برای خم کردن قسمتی‌ از صفحه یا اتصال دو میله از طریق شیار و بر آمادگی.

ماشین های ناچینگ هم به مانند سایر ماشین ابزارها شامل گیره نگهداری قطعه , تیغه برش , محرک دستگاه و ... می باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0