منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ابزارهای کارگاهی و مونتاژ

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Altechna
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
Motorized mirror-holder (8MMA60)

سری 8MMA60  از شرکت Altechna نوعی نگهدارنده آینه موتوری است که برای تنظیم زاویه ای دقیق جهت قطعات اپتیکال مورد استفاده قرار می گیرد. 

OPTO
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ

Optical experimental setup kit:The Jointed Couplers are utilized for exact connection of adornments, brightening embellishments, or channels to optical supplies. Furnished with distinctive sorts of strings, they are adaptable for mounting filaments, LEDs and cameras. A nickel plated adaptation is accessible on demand. 

OWIS
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
Motorized mirror-holder (KSHM 25 series)

نگهدارنده آینه موتوری KSHM 25 از کیفیت بالایی برخوردار است و ساختار آن به گونه ای است که در سخت ترین محیط های کاری قابل استفاده می باشد.

ابزارهای کارگاهی و مونتاژ

Optical experimental setup kit:The OWIS optical beam handling system installation kits help experimenters provide experimental setups in the fastest possible time. The kits come with a guarantee that same kits can be used when the existing system components are utilized with a future series production.

Research Electro-Optics
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
Optical etalon

شرکت REO از قابلیت کنترل دقیق طول مسیر اپتیکال در یک جسم نوری پوشش دار برخوردار است و عملکرد مطلوبی به دست می دهد.

VLOC
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
ابزارهای کارگاهی و مونتاژ
Optical etalon (266 - 12 000 nm)

شرکت VLOC با توجه به سفارش مشتریان اقدام به طراحی و تولید اتالون می نماید. این اتالون ها میتوانند جهت باریک ساختن پهنای باند طیفی در یک منبع لیزری مورد استفاده قرار گیرند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0