منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دوربین های نوری

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Navitar
دوربین های نوری
دوربین های نوری
Fujinon

Camera objective lens:Navitar is a leader in video lenses and offers a wide range of Fujinon. Perfect for use where a single and constant magnification factor and a fixed working distance are required to maximize contrast and performance, these Fujinon lenses come in metal barrels allowing users to perform any rugged application. 

OMRON
دوربین های نوری
دوربین های نوری
macro lens (82.4 - 325.5 mm | 3Z4S-LE VS-MC series)

این ماکرو لنز از ساختار بسیار ساده و کیفیت بالا برخوردار است و بسیار مقاوم می باشد بطوریکه در مقابل ارتعاشات مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.

OPTO
دوربین های نوری
دوربین های نوری
macro lens

این ابزار نوعی ماکرولنز با ساختار C-Mount می باشد که دارای ابعاد 35mm است و از رزولوشن تصویر با کیفیت بالا برخوردار است. این لنزها را میتوان در عملیات های چاپ، میکروبیولوژی، پزشکی قانونی و بررسی میکروسکوپی ویدئویی مورد استفاده قرار داد.

SILLOPTICS
دوربین های نوری
دوربین های نوری
150 mm | S5LPJ030x series

Camera objective lens:These lenses are designed for observing the process by a camera system through the scan lens. The field of view is defined by the relation of the focal length of the scan and the camera lens. An integrated illumination system through the camera lens is recommended,which concentrates the light exactly onto the required field of view.

توضیحات فنی

ما برای دیدن اجسام دور از دوربین دو چشمی استفاده می کنیم، که به اختصار به آن دوربین می گویند. دوربین از یک عدسی شیئی با فاصله کانونی بزرگ و یک عدسی چشمی با فاصله کانونی کوچک تشکیل یافته است. این عدسی ها اجسام دوری را که کوچک دیده می شوند، نزدیک تر و لذا بزرگتر نشان می دهند. همجنین قدرت تفکیک را بالا می برند یعنی دو نقطه روی جسم دور که بدون دوربین بصورت یک نقطه دیده می شدند، با درشتنمایی که دوربین اعمال می کند، جدا از هم دیده می شوند.

از آنجا که جسم درفاصله زیادی از دوربین قرار دارد، می توانیم تصور کنیم که عدسی شیئی نور را از بی نهایت دریافت می کند. این عدسی تصویری حقیقی و معکوس از جسم، روی سطح کانونی خود تشکیل می دهد، عدسی چشمی از این تصویر، تصویری مجازی و مستقیم در فاصله بین حداقل رویت و حداکثر رویت ناظرعمق دید تشکیل می دهد، از این رو تصویر حاصل از دوربین تصویری معکوس خواهد بود.

لنز ماکرو لنزی است که علاوه برداشتن همه ی مشخصات لنزهای معمولی، امکان فوکوس کردن در فاصله‌های کم و قابلیت بزرگنمایی اشیا که برای عکاسی ماکرو لازم است را نیز دارد.این لنزها بزرگنمایی برابر با اندازه واقعی سوژه در فاصله ی خاصی ایجاد می‌کنند. از این لنزها جهت عکسبرداری از اشیای کوچکی که قصد بزرگنمایی آنها باشد و یا موجوداتی همچون حشرات که امکان نزدیک شدن به آنها نیست، استفاده می شود.

توضیحات فنی

ما برای دیدن اجسام دور از دوربین دو چشمی استفاده می کنیم، که به اختصار به آن دوربین می گویند. دوربین از یک عدسی شیئی با فاصله کانونی بزرگ و یک عدسی چشمی با فاصله کانونی کوچک تشکیل یافته است. این عدسی ها اجسام دوری را که کوچک دیده می شوند، نزدیک تر و لذا بزرگتر نشان می دهند. همجنین قدرت تفکیک را بالا می برند یعنی دو نقطه روی جسم دور که بدون دوربین بصورت یک نقطه دیده می شدند، با درشتنمایی که دوربین اعمال می کند، جدا از هم دیده می شوند.

از آنجا که جسم درفاصله زیادی از دوربین قرار دارد، می توانیم تصور کنیم که عدسی شیئی نور را از بی نهایت دریافت می کند. این عدسی تصویری حقیقی و معکوس از جسم، روی سطح کانونی خود تشکیل می دهد، عدسی چشمی از این تصویر، تصویری مجازی و مستقیم در فاصله بین حداقل رویت و حداکثر رویت ناظرعمق دید تشکیل می دهد، از این رو تصویر حاصل از دوربین تصویری معکوس خواهد بود.

لنز ماکرو لنزی است که علاوه برداشتن همه ی مشخصات لنزهای معمولی، امکان فوکوس کردن در فاصله‌های کم و قابلیت بزرگنمایی اشیا که برای عکاسی ماکرو لازم است را نیز دارد.این لنزها بزرگنمایی برابر با اندازه واقعی سوژه در فاصله ی خاصی ایجاد می‌کنند. از این لنزها جهت عکسبرداری از اشیای کوچکی که قصد بزرگنمایی آنها باشد و یا موجوداتی همچون حشرات که امکان نزدیک شدن به آنها نیست، استفاده می شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0