منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر قطعات لیزری

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Aerotech
سایر قطعات لیزری
سایر قطعات لیزری
ø 95 - 193.8 mm, 6.8 - 16 kg | AMG LP series

Motorized mirror holder:From the leaders of innovations, AEROTECH, comes their line of top quality optical mounts , the AMG LP Gimbal. Caters to a multitude of application including missile seeker test and calibration , electro-optical sensor and FLIR testing , optical testing of sensors in a vacuum and angular testing of inertial sensors such as gyros, MEMS and accelerometers.

Bookham
سایر قطعات لیزری
سایر قطعات لیزری
Laser controller

این کنترلرهای لیزری جدید از شرکت Bookham کم نویز و بسیار پیشرفته هستند و چندمنظوره می باشند.

ILX Lightwave
سایر قطعات لیزری
سایر قطعات لیزری
High-power laser diode module driver (max. 220 A | LDX-36000 series)

سری LDX-36000 از درایورهای دیود لیزری با قدرت بالا از عملکرد بالایی برخوردار هستند و صرفا جهت کنترل، بازبینی و تست طراحی می شوند.

 

OWIS
سایر قطعات لیزری
سایر قطعات لیزری
KSHM 25 series

Motorized mirror holder:From the makers of top quality innovations comes the KSHM 25 motorized flip mirror holder. They are built to withstand even the most demanding of application or the harshest of working condition. It showcases two clamping plates push these against three stops. They are also suited for transmitting optics up to 0.5".

THALES Optronique
سایر قطعات لیزری
سایر قطعات لیزری
Laser controller (ISEO)

این کنترلهای لیزری برای اهداف نظارت و بازرسی و همگام سازی طراحی می شود و دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0