منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری

4 محصول صنعتی 4 شرکت
American Laser Enterprises, LLC
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
Laser beam bending unit (ø 2.0 - 1.4" | 080003)

ورودی/خروجی - هر دو جهت؛ خنک سازی غیرمستقیم؛ ساختار آلومینیومی؛ ابعاد آینه: "50.8mm/2؛ وزن 3.23lbs/1.47kg.

 

Laser Mechanisms
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
Laser beam bending unit (PLBBA series)

در داخل این هولدر یک آینه قرار دارد تا پرتو را در زاویه 90 درجه (و همچنین سایر زوایا) تغییرجهت دهد. با توجه به نوع آینه، این واحدها با CO2 ، Nd:YAG و لیزرهای فیبری سازگار هستند.

Ophir Optronics
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
max. 63.5 mm | ATFR

Reflector:In some laser cutting processes, a portion of the beam may reflect off the work piece and into the laser cavity, where it might disturb laser operation. In order to avoid such problems, an ATFR mirror can be inserted into the beam line. 

Reynard Corporation
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
فیبرهای آلاییده، کاواک لیزری
R012xx-79 series

Reflector:Most metallic mirrors are designed to reflect and preserve the quality of the incident radiation. Common substrate materials are glass, fused silica and various metallic materials. Almost any metal can be deposited on a mirror surface. The common metal coating materials are Aluminum, Silver, Gold, Copper, Chrome and Inconel.

توضیحات فنی

پایداری سیستم‌های اپتیکی فقط برای کاواک‌ها و یا رزوناتورها در مبحث لیزر مطرح می‌شود. کاواک‌ها تشدید کننده‌های باز هستند که تنها دو طرف آن‌ها توسط دو آینه بسته‌است. میان دو آینه یک محیط فعال وجود دارد، محیط فعال از ماده‌ای (جامد، مایع و یا گاز) تشکیل شده‌است که الکترون‌های آن بر اثر عمل برانگیختگی به مقدار معین انرژی نشر می‌کنند و این انرژی باید تجمع پیدا کند و زیاد شود بنابراین برای تقویت این انرژی در دو طرف کاواک دو آینه قرار داده می شود.

رفلکتور یک صفحه ی منعکس‌کننده ی نور است که معمولا آنرا در سمت سایه ی سوژه قرار می‌دهند تا بتواند با انعکاس نور در قسمت سایه، آنجا را روشن کند. کاربرد دیگر رفلکتور این است که می‌توان از تابش مستقیم نور به سوژه جلوگیری کرد و نور را نخست به رفلکتور تاباند و سپس نور نرم و کنترل‌شده را به سمت سوژه هدایت کرد.

توضیحات فنی

پایداری سیستم‌های اپتیکی فقط برای کاواک‌ها و یا رزوناتورها در مبحث لیزر مطرح می‌شود. کاواک‌ها تشدید کننده‌های باز هستند که تنها دو طرف آن‌ها توسط دو آینه بسته‌است. میان دو آینه یک محیط فعال وجود دارد، محیط فعال از ماده‌ای (جامد، مایع و یا گاز) تشکیل شده‌است که الکترون‌های آن بر اثر عمل برانگیختگی به مقدار معین انرژی نشر می‌کنند و این انرژی باید تجمع پیدا کند و زیاد شود بنابراین برای تقویت این انرژی در دو طرف کاواک دو آینه قرار داده می شود.

رفلکتور یک صفحه ی منعکس‌کننده ی نور است که معمولا آنرا در سمت سایه ی سوژه قرار می‌دهند تا بتواند با انعکاس نور در قسمت سایه، آنجا را روشن کند. کاربرد دیگر رفلکتور این است که می‌توان از تابش مستقیم نور به سوژه جلوگیری کرد و نور را نخست به رفلکتور تاباند و سپس نور نرم و کنترل‌شده را به سمت سوژه هدایت کرد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0