منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

پرس های فورجینگ,کششی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
پرس های فورجینگ,کششی
پرس های فورجینگ,کششی
Hydraulic press / compression (675 t)

از این پرس های فشاری در حوزه های هوانوردی و راه آهن استفاده می گردد. این پرس ها در انواع گوناگون وجود دارند و برخی از آنها را می توان مجهز به سیستم گرمایشی نمود.

COMI SpA
پرس های فورجینگ,کششی
پرس های فورجینگ,کششی
Hydraulic press / compression (composite series)

پرس های هیدرولیکی سری composite که توسط شرکت Comi تولید می شوند، نوعی پرس فشاری هستند که سازگار با سیستم APS می باشند که در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزارها را می توان در یخچال ها و لوازم خانگی به کار گرفت.

DIMECO
پرس های فورجینگ,کششی
پرس های فورجینگ,کششی
Hydraulic forging press (400 - 3 000 t)

این پرس های فورجینگ که توسط شرکت DIMECO تولید می شوند دارای ظرفیت 400 تا 3000 تن هستند و در انواع تک کاره، دو کاره و چند منظوره موجود می باشند.

SCHULER - MÜLLER WEINGARTEN
پرس های فورجینگ,کششی
پرس های فورجینگ,کششی
Hydraulic forging press (max. 100 000 kN | MH series)

این ابزار نوعی پرس فورجینگ هیدرولیکی است که از کارایی و دوام بالایی برخوردار بوده و عملکرد مطلوبی ارائه می کند.

توضیحات فنی

پرسهاي فورجینگ پرس هایی هستند که براي آهنگري استفاده می شوند. دو نوع اصلی این پرسها مکانیکی و
هیدرولیکی می باشد ، عملکرد پرس مکانیکی با استفاده از میل لنگ و شفت براي تولید نیرو می باشد که نیروي از پیش تعیین شده تولیدي براي ضربه و کورس پرس استفاده می شود. در واقع این پرسها با تعداد مرحله فشار و ضربه هایي که بهقطعه وارد می کنند عملیات فورجینگ و آهنگري را انجام می دهند. پرسهاي مکانیکی سریعتر از پرسهاي هیدرولیکی بوده و میتوانند تا 50 مرحله در دقیقه نیرو وارد کنند.
پرس هیدرولیک با استفاده از فشار سیال و یک پیستون نیروي مورد نیاز را تولید میکند که در مقابله با پرس مکانیکی می توان گفت که میزان و مقدار نیرو و انعطاف پذیري و دامنه نیرو در پرس هاي هیدرولیکی بیشتر بوده و این مزیتی براي آنها به حساب می آید از طرفی سرعت پایین و حجم بالا و قیمت زیاد این دستگاه نیز از معایب آنها نسبت به پرس هاي مکانیکی می باشد.

توضیحات فنی

پرسهاي فورجینگ پرس هایی هستند که براي آهنگري استفاده می شوند. دو نوع اصلی این پرسها مکانیکی و
هیدرولیکی می باشد ، عملکرد پرس مکانیکی با استفاده از میل لنگ و شفت براي تولید نیرو می باشد که نیروي از پیش تعیین شده تولیدي براي ضربه و کورس پرس استفاده می شود. در واقع این پرسها با تعداد مرحله فشار و ضربه هایي که بهقطعه وارد می کنند عملیات فورجینگ و آهنگري را انجام می دهند. پرسهاي مکانیکی سریعتر از پرسهاي هیدرولیکی بوده و میتوانند تا 50 مرحله در دقیقه نیرو وارد کنند.
پرس هیدرولیک با استفاده از فشار سیال و یک پیستون نیروي مورد نیاز را تولید میکند که در مقابله با پرس مکانیکی می توان گفت که میزان و مقدار نیرو و انعطاف پذیري و دامنه نیرو در پرس هاي هیدرولیکی بیشتر بوده و این مزیتی براي آنها به حساب می آید از طرفی سرعت پایین و حجم بالا و قیمت زیاد این دستگاه نیز از معایب آنها نسبت به پرس هاي مکانیکی می باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0