منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

لیزرهای فمتوسکند و پالسی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Continuum
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
Femtosecond laser (Integra-C)

سری Integra-C از شرکت Continuum نوعی آمپلی فایر سافایر فوق سریع (Sapphire Ultrafast Amplifier) است که معمولا در محیط های صنعتی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. 

LTB Lasertechnik Berlin GmbH
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
Pulsed laser
PHOTON ENERGY GmbH
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
12 W | CEPHEUS series

Picosecond laser:The Cepheus is manufactured by Photon Energy, which is an air-cooled ps laser source that has a compact design and provides reliable performance. The unit has a power rating of 12 W at 500 kHz, and has a rated pulse duration of <15 ps. The body of the model measures 480 mm x 302 mm x 2,005 mm.

Rofin Laser Micro
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
Femtosecond laser (StarFemto FX)

این لیزر فمتوسکند برای برش لیزری سرد، ساخت و ساز، حفاری و مارکینگ در کاربردهای صنعتی مناسب است. این ابزار از دقت  و عملکرد بالایی برخوردار است.

TRUMPF
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
Pulsed laser (1 500 - 5 000 W, 1064 nm | TruPulse series)
Time-Bandwidth Products AG
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
لیزرهای فمتوسکند و پالسی
50W, 200kHz - 8MHz

Picosecond laser:PicoBlade is an Industrial Picosecond that yields an average power of 50 W. It is a power-amplified picosecond laser unit designed with an easy push-button operator adjustment with a repetition rate of 200 kHz to 8 MHz. This mechanism allows enhanced operation speed and productivity in picosecond material processing.

توضیحات فنی

لیزرها بر اساس آهنگ خروج انرژی از آنها به دو دسته پیوسته کار و پالسی تقسیم بندی می شوند. نور لیزرهای پیوسته کار به طور پیوسته گسیل می شود، ولی نور لیزرهای پالسی در زمان های کوتاه که به این زمان دوام پالس گفته می شود ارائه می گردد. فاصله زمانی ارائه دو پالس متوالی معمولا خیلی بیشتر از زمان دوام پالس است. لیزرهای پالسی به دلیل اینکه می توانند انرژی خود را در زمان کوتاهی ارئه دهند، معمولا دارای توان های بالاتری می باشند.

لیزرهای فمتوسکند لیزرهایی هستند که پالس های نوری را با مدت زمان  زیر 1ps (پالس های مافوق) منتشر می کند (به عنوان مثال در حوزه فمتوثانیه 1 fs = 10−15 s). بنابراین این  لیزرها، متعلق به رده لیزرهای فوق سریع یا لیزرهای مافوق هستند.

توضیحات فنی

لیزرها بر اساس آهنگ خروج انرژی از آنها به دو دسته پیوسته کار و پالسی تقسیم بندی می شوند. نور لیزرهای پیوسته کار به طور پیوسته گسیل می شود، ولی نور لیزرهای پالسی در زمان های کوتاه که به این زمان دوام پالس گفته می شود ارائه می گردد. فاصله زمانی ارائه دو پالس متوالی معمولا خیلی بیشتر از زمان دوام پالس است. لیزرهای پالسی به دلیل اینکه می توانند انرژی خود را در زمان کوتاهی ارئه دهند، معمولا دارای توان های بالاتری می باشند.

لیزرهای فمتوسکند لیزرهایی هستند که پالس های نوری را با مدت زمان  زیر 1ps (پالس های مافوق) منتشر می کند (به عنوان مثال در حوزه فمتوثانیه 1 fs = 10−15 s). بنابراین این  لیزرها، متعلق به رده لیزرهای فوق سریع یا لیزرهای مافوق هستند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0