منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

پرس های هیدرولیکی

3 محصول صنعتی 3 شرکت
FICEP
پرس های هیدرولیکی
پرس های هیدرولیکی
Hydraulic press (max. 1 250 t | HF series)

سری HF مشتمل بر پرس های هیدرولیکی است که دارای ساختار کامپکت، عملکرد بالا و سرعت بالا می باشند. این پرس ها دارای قابلیت کاربری آسان می باشند.

Lauffer Pressen GmbH & Co. KG, Maschinenfabrik
پرس های هیدرولیکی
پرس های هیدرولیکی
Hydraulic forming press for composite parts

پرس های سری RKP نوعی پرس فرمینگ هیدرولیکی هستند که برای قطعات کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرند. این پرس ها از دقت و قابلیت اطمینان بالا برخوردار می باشند.

Tianjin Tianduan Press Co.,Ltd.
پرس های هیدرولیکی
پرس های هیدرولیکی
Hydraulic forming press for composite parts (2 000 - 35 000 kN)

این ابزار نوعی پرس فرمینگ هیدرولیکی است که برای فرایند قالب گیری (molding) مواد SMC، BMC، GMT یا سایر مواد کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرد. این پرس های هیدرولیکی از سرعت و دقت بالایی برخوردار هستند.

توضیحات فنی

پرسهاي هيدروليك نيروي خود را از حركت يك پيستون در داخل يك سيلندر به دست مي آورند. اين حركت زماني ايجاد مي شود كه يك سيال تحت فشار وارد محفظه سيلندر شود. وضعيت سيال توسط پمپ و شيرهایی جهت افزايش، كاهش و يا حفظ فشار به صورت مورد نياز درآمده و مي تواند نيروي لازم براي به حركت درآوردن پيستون را فراهم كند. بنابراين نيروي موجود در پرس هيدروليك با حداكثر فشار موجود در سيلندر تعيين مي شود.

از خصوصیات هیدرولیک پرس ها تغيير و تنظيم سرعت كورس در حالت ايجاد نيروي ثابت , تنظيم نيروي وارده به ميزان مورد نياز , اندازه گيري و كنترل الكترونيكي نيروي وارده طي فاصله كورس و ... می باشد.

پرسهاي هيدروليك قادرند تناژ كامل خود را در هر وضعيتي از حركت سيلندرها به قطعه كار اعمال نمايند. همچنين طول حركت سيلندرها را ميتوان در هر حدي از مسير حركت محدود ساخت. اين در حالي است كه در پرس هاي مكانيكي تناژ كامل را تنها در انتهاي مسير حركت ضربه زدن ميتوان كسب نمود. همچنين مسير حركت ضربه زدن در اين پرس ها مقدار ثابتي است.

توضیحات فنی

پرسهاي هيدروليك نيروي خود را از حركت يك پيستون در داخل يك سيلندر به دست مي آورند. اين حركت زماني ايجاد مي شود كه يك سيال تحت فشار وارد محفظه سيلندر شود. وضعيت سيال توسط پمپ و شيرهایی جهت افزايش، كاهش و يا حفظ فشار به صورت مورد نياز درآمده و مي تواند نيروي لازم براي به حركت درآوردن پيستون را فراهم كند. بنابراين نيروي موجود در پرس هيدروليك با حداكثر فشار موجود در سيلندر تعيين مي شود.

از خصوصیات هیدرولیک پرس ها تغيير و تنظيم سرعت كورس در حالت ايجاد نيروي ثابت , تنظيم نيروي وارده به ميزان مورد نياز , اندازه گيري و كنترل الكترونيكي نيروي وارده طي فاصله كورس و ... می باشد.

پرسهاي هيدروليك قادرند تناژ كامل خود را در هر وضعيتي از حركت سيلندرها به قطعه كار اعمال نمايند. همچنين طول حركت سيلندرها را ميتوان در هر حدي از مسير حركت محدود ساخت. اين در حالي است كه در پرس هاي مكانيكي تناژ كامل را تنها در انتهاي مسير حركت ضربه زدن ميتوان كسب نمود. همچنين مسير حركت ضربه زدن در اين پرس ها مقدار ثابتي است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0