منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اره های برش

2 محصول صنعتی 2 شرکت
KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG
اره های برش
اره های برش
Automatic cut-off saw (max. ø 100 mm, 80 x 80 mm | KASTOgripspeed C 10)

سری KASTOgripspeed C 10 نوعی اره برش اتوماتیک است که که از کارایی و سرعت بالایی برخوردار بوده و از فناوری  feed viseبرای افزایش دوام سیستم بهره می گیرد. این ابزار دارای اره مدور تمام اتوماتیک است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار است.

TECMET 2000
اره های برش
اره های برش
Automatic cut-off saw (C350 M series)

این اره برش اتوماتیک که توسط شرکت TECMET تولید می شود دارای کارای، سرعت و دقت بالا است. در آینده نزدیک انواع و مدل های دیگری از این مجموعه اره ها توسط این شرکت تولید خواهد شد و به بازار عرضه می شود.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0