منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Aristech
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
High precision wire electrical discharge (wire EDM) machine (DW-35 / DW-45 / BS-45)

اولین مجموعه برش سیمی سریع EDM ساخت کشور تایوان، این ابزار برای آلیاژهای فوق العاده سخت نیز قابل استفاده است. از دیگر ویژگی های برجسته این دستگاه برش قطعاتی که شکل ظاهری پیچیده ای دارند و نیز حدیده دقیق می باشد. این محصول برای صرفه جویی در نیرو و مواد اولیه، یک محصول ویژه است.

 

GF AgieCharmilles
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
High precision wire electrical discharge (wire EDM) machine (1400 x 1900 x 1970 mm | CUT 1000 OilTech)

به خاطر داشتن یک مفهوم طراحی منحصر به فرد، مدل CUT 1000 OilTech، مورد توجه صنایعی با حداکثر تقاضا برای دقت، قالب گیری متناسب و جزئیات بی نظیر، می باشد. این نتایج به دلیل طراحی نوآورانه ماشین ابزار، براساس چارچوب مونوبلاک با محورهای x و y جدا از هم است. که حاصل آنالیزهای دینامیک و استاتیک بر روی رفتار ماشین ابزارها با روش Finite Element می باشد.

 

Knuth Machine Tools
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
Wire EDM EDM machine (max. 800 mm | DEM Serie)

سری های ماشین EDM تخلیه الکتریکی سیمی، محصول Knuth. این مدل ها، جایگرین خوبی برای ماشین های تخلیه الکتریکی سیمی با یک سیستم انجام برش عقب افتاده و قدیمی و کم ارزش هستند. این مدل دارای ball screw از قبل بارگذاری شده است که اغلب برای انجام عملیات های دقیق و با دوام و نیز چارچوب کنترلی با اساس اتصال به PC استفاده می شوند که فرامین کمکی را تامین کرده و باعث بهبود دقت و کارایی و هم راستایی با کاربر می شود.

 

MAKINO Milling Machine
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
ماشین های تخلیه الکتریکی:وایر
Wire EDM EDM machine (max. 650 x 450 x 420 mm | U6, U6 H.E.A.T)

مدلU3 H.E.A.T / U6 H.E.A.T شرکت Makino، یک ماشین تخلیه الکتریکی سیمی است که به عنوان یک راه حل در اغلب کاربردها، استفاده می شود. این ماشین سیمی، به Rz 3μm مجهز است. این مدل، برای انجام عملیات بر روی حدیده های کوچک GS-Cut آن به عنوان یک عملیات استاندارد در دقتی قابل اتکا شناخته می شود.

 

توضیحات فنی

ماشینکاری وایرکات، فرآیند براده‌ برداری است که در آن از یک منبع با انرژی ترموالکتریکی به‌منظور براده‌برداری استفاده می‌شود. این ماشین كه در پروسه هاي توليد قطعات فلزي استفاده مي شوددر دسته بندي فرآيندهاي توليد E.D.M  (تخلیه الکتریکی) قرار مي گيرد.

ماشینکاری وایرکات با ماشینکاری تخلیه الکتریکی متفاوت است، زیرا در این فرآیند یک سیم نازک با قطر (mm 05/0- 3) که از وسط قطعه رد شده نقش الکترود را ایفا می‌کند. بین سیم و قطعه کار فاصله کوچکی به نام گپ وجود دارد که در حین انجام ماشینکاری مایع دی‌الکتریک آن را دربر می‌گیرد و در ولتاژ مناسب تخلیه الکتریکی بین سیم و قطعه کار اتفاق می‌افتد یعنی قطعه کار بار منفی والکترود بار مثبت میگیرد واز نزدیک شدن این دو به هم و ایجاد جرقه ،قطعه کار خورده شده و ماشینکاری می شودو مایع دی‌الکتریک آنها را از محل شستشو می‌دهد و فرآیند براده‌برداری انجام می‌گیرد.

سیمهای مصرفی در وایرکات از جنس مسی یا برنجی با پوششهای متفاوت روی و اکسید روی برای برش بهتر می‌باشد همچنین بدلیل فرسودگی با جرفه و افت سایز یکبار مصرف می‌باشند.

توضیحات فنی

ماشینکاری وایرکات، فرآیند براده‌ برداری است که در آن از یک منبع با انرژی ترموالکتریکی به‌منظور براده‌برداری استفاده می‌شود. این ماشین كه در پروسه هاي توليد قطعات فلزي استفاده مي شوددر دسته بندي فرآيندهاي توليد E.D.M  (تخلیه الکتریکی) قرار مي گيرد.

ماشینکاری وایرکات با ماشینکاری تخلیه الکتریکی متفاوت است، زیرا در این فرآیند یک سیم نازک با قطر (mm 05/0- 3) که از وسط قطعه رد شده نقش الکترود را ایفا می‌کند. بین سیم و قطعه کار فاصله کوچکی به نام گپ وجود دارد که در حین انجام ماشینکاری مایع دی‌الکتریک آن را دربر می‌گیرد و در ولتاژ مناسب تخلیه الکتریکی بین سیم و قطعه کار اتفاق می‌افتد یعنی قطعه کار بار منفی والکترود بار مثبت میگیرد واز نزدیک شدن این دو به هم و ایجاد جرقه ،قطعه کار خورده شده و ماشینکاری می شودو مایع دی‌الکتریک آنها را از محل شستشو می‌دهد و فرآیند براده‌برداری انجام می‌گیرد.

سیمهای مصرفی در وایرکات از جنس مسی یا برنجی با پوششهای متفاوت روی و اکسید روی برای برش بهتر می‌باشد همچنین بدلیل فرسودگی با جرفه و افت سایز یکبار مصرف می‌باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0