منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر

6 محصول صنعتی 6 شرکت
CORNING
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
Optical polarizer (600 - 2 300 nm | Polarcor™)

سری Polarcor نوعی پولارایزر نوری با مواد تمام شیشه ای است که هنگامیکه وضعیت پلاریزاسیون در نور موازی با محور پلاریزاسیون می شود، از طریق آن، نور انتقال داده می شود.

Elliot Scientific
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
532 nm, 633 nm, 1064 nm

Waveplate:Greater quality raised wave-plate: Requirement includes: 1064 nm best Wavelength, Nd:YAG Laser variety, 5 MW/sq.cm, damage Threshold at 10 J/sq.cm for 20 nanosecond pulses at 1064 nm, 12.7 mm diameter, sparkler Quartz Substrate, λ/350 ± 150 at 23 °C acceptance, hold≤ 5 arc seconds, λ/10 at 633 nm broadcasted Wave-front.

II-VI INFRARED
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
Optical laser beam-splitter

منشورها و بیم اسپلیترهای انتقالی از جمله عناصر نوری هستند که جهت تقسیم پرتوهای لیزری به دو پرتو مجزا مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها دارای طول موج های IR و مرئی دارند.

JENOPTIK I Optical Systems
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
Optical laser beam-splitter

این بیم اسپلیترهای انکساری بدون افت واگرایی، زاویه، قطر، و پلاریزاسیون، پرتو ورودی را به چندین پرتوهای انکساری تقسیم می کنند.

Knight Optical (UK) Ltd
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر

Waveplate:Knight Optical offers custom liquid crystal variable retarders that work to apply a voltage across the glass or silica plates that are electrically conductive. These have liquid crystals. Alignment of the liquid crystal material is varied due to the disparity in the voltage across the plates. Adjustments in the liquid, modifies the effective birefringence and the retardation of the input beam.

Research Electro-Optics
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
پلارازیرها، پلیت موج، بیم اسپلیتر
Optical polarizer (266 nm - 5 μm)

شرکت REO انواع گسترده ای از پولارایزرها را برای پرتوهای مرئی، مادون قرمز، و ماوراء بنفش عرضه می کند. این بیم اسپلیتر بسیار مقاوم است و عملکرد wavefront (جبهه امواج رادیویی) بالایی دارد.

 

توضیحات فنی

قطبنده(پلارازیر) یک فیلتر نوری است که تنها نور با قطبش مشخص را عبور می‌دهد و امواج با دیگر قطبش‌ها را بلوکه می‌کند. قطبنده قابلیت تبدیل موجی با قطبش ترکیبی را به نوری با قطبش مشخص دارد. قطبنده‌های معمول قطبنده‌های خطی و دایروی هستند.

قطبنده ها در بسیاری از ابزار های نوری استفاده می شوند، و همچنین فیلترهای قطبنده در عکاسی و فناوری صفحه نمایش کریستال مایع استفاده های کاربردی پیدا کرده اند. قطبنده ها همچنین می توانند برای انواع مختلف امواج الکترومغناطیسی، علاوه بر نور، مانند امواج رادیویی، مایکروویو، و اشعه ایکس ساخته شوند.

قطبنده های مقسم پرتو (Beam-splitting polarizers) پرتو فرودی را به دو پرتو مختلف با قطبش خطی تقسیم می کنند. برای شکافنده پرتو ایده‌آل (beamsplitters) خروجی به طور کامل در قطبشهای متعامد رخ می دهد. هر چند، برای بسیاری از قطبنده های مقسم پرتو، تنها یکی از دو پرتوی خروجی به طور کامل قطبیده است و دیگر پرتوها حاوی ترکیبی از قطبش های مختلف اند. بر خلاف قطبنده های جاذب، قطبنده های مقسم پرتو نیاز به جذب و دفع انرژی از حالتهای قطبش بازتابی ندارند، بنابراین آنها برای استفاده در پرتوهای با شدت بالا مانند نور لیزر مناسب تر اند. قطبنده های شکافنده پرتو (polarizing beamsplitters) که در آن دو مولفه قطبش یا تجزیه می شوند و یا به طور همزمان استفاده می شوند.

صفحه موج (waveplate) یک وسیله نوری است که حالت قطبی حرکت موج نور را تغییر می دهد. دو نوع رایج از صفحه موج، صفحه نیم موج و صفحه ربع موج هستند. صفحه ربع موج را می توان برای تولید قطبش بیضوی مورد استفاده قرار داد.

توضیحات فنی

قطبنده(پلارازیر) یک فیلتر نوری است که تنها نور با قطبش مشخص را عبور می‌دهد و امواج با دیگر قطبش‌ها را بلوکه می‌کند. قطبنده قابلیت تبدیل موجی با قطبش ترکیبی را به نوری با قطبش مشخص دارد. قطبنده‌های معمول قطبنده‌های خطی و دایروی هستند.

قطبنده ها در بسیاری از ابزار های نوری استفاده می شوند، و همچنین فیلترهای قطبنده در عکاسی و فناوری صفحه نمایش کریستال مایع استفاده های کاربردی پیدا کرده اند. قطبنده ها همچنین می توانند برای انواع مختلف امواج الکترومغناطیسی، علاوه بر نور، مانند امواج رادیویی، مایکروویو، و اشعه ایکس ساخته شوند.

قطبنده های مقسم پرتو (Beam-splitting polarizers) پرتو فرودی را به دو پرتو مختلف با قطبش خطی تقسیم می کنند. برای شکافنده پرتو ایده‌آل (beamsplitters) خروجی به طور کامل در قطبشهای متعامد رخ می دهد. هر چند، برای بسیاری از قطبنده های مقسم پرتو، تنها یکی از دو پرتوی خروجی به طور کامل قطبیده است و دیگر پرتوها حاوی ترکیبی از قطبش های مختلف اند. بر خلاف قطبنده های جاذب، قطبنده های مقسم پرتو نیاز به جذب و دفع انرژی از حالتهای قطبش بازتابی ندارند، بنابراین آنها برای استفاده در پرتوهای با شدت بالا مانند نور لیزر مناسب تر اند. قطبنده های شکافنده پرتو (polarizing beamsplitters) که در آن دو مولفه قطبش یا تجزیه می شوند و یا به طور همزمان استفاده می شوند.

صفحه موج (waveplate) یک وسیله نوری است که حالت قطبی حرکت موج نور را تغییر می دهد. دو نوع رایج از صفحه موج، صفحه نیم موج و صفحه ربع موج هستند. صفحه ربع موج را می توان برای تولید قطبش بیضوی مورد استفاده قرار داد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0