منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Axetris AG
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور

Diffraction grating custom:The high-quality and multi-level diffraction gratings, practically manufactured in a vast parameter array by Axetris, functions by providing an exceptional etch depth management, low-surface roughness and a consistent uniformity in all procedures given.

JENOPTIK I Optical Systems
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
Diffraction grating

این گریتینگ ها میتوانند از ساختار باینری یا kinoform برخوردار باشند و زاویه پراش را بر اساس دوره کنترل می کنند.

Knight Optical (UK) Ltd
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
Diffraction grating

این گریتینگ های هولوگرافیک در مدل های مختلف و در سه سطح گوناگون طراحی می شوند که برای جداسازی نور سفید در طول موج های آن مورد استفاده قرار می گیرند.

Qioptiq
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
گریتینگ و سایر قطعات انکسارنور
Holographic grating

گریتینگ هولوگرافیک برای فتومترها، اسپکترومترها، و مونوکروماتورهای خاص با رزولوشن متوسط؛ مقرون بصرفه، با کارایی بالا؛ 

توضیحات فنی

گریتینگ دیفرکشن اجزاء نوری هستند که جهت تفکیک نور به عناصر طول موجش استفاده می شود. گریتینگ دیفرکشن در طیف بینی، و یا برای یکپارچه سازی  طیفی یا مونوکروماتور کاربرد دارد. گریتینگ دیفرکشن شامل یک سری شیارهای بسته بندی شده نزدیک است که بر روی سطح شبکه حکاکی شده اند. آنها می توانند انتقالی و یا بازتابی باشند. زمانی که نور از طریق گریتینگ انتقال یا منعکس می شود شیارها سبب انکسار نور می شوند.گریتینگ هولوگرافیک گونه ای از گریتینگ دیفرکشن است.

توضیحات فنی

گریتینگ دیفرکشن اجزاء نوری هستند که جهت تفکیک نور به عناصر طول موجش استفاده می شود. گریتینگ دیفرکشن در طیف بینی، و یا برای یکپارچه سازی  طیفی یا مونوکروماتور کاربرد دارد. گریتینگ دیفرکشن شامل یک سری شیارهای بسته بندی شده نزدیک است که بر روی سطح شبکه حکاکی شده اند. آنها می توانند انتقالی و یا بازتابی باشند. زمانی که نور از طریق گریتینگ انتقال یا منعکس می شود شیارها سبب انکسار نور می شوند.گریتینگ هولوگرافیک گونه ای از گریتینگ دیفرکشن است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0