منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آینه ها

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Elliot Scientific
آینه ها
آینه ها
355 nm | MP-1.00-0.37-LM-BK7-355

YAG mirror / laser:This is a Power Nd: YAG Laser Mirror: 355 nm with specification of Laser Type Nd:YAG and with Optimal Wavelength: 355 nm. It works in the angle of Normal (0~5°) with reflectivity of > 99.5%. It has a damage threshold of 1.5 J/cm2 for 20 nS pulses; and 1 MW/cm2 CW.

II-VI INFRARED
آینه ها
آینه ها
Optical mirror

این ابزار نوعی آینه اپتیکال است که در محفظه های لیزر به عنوان رفلکتور و پرتوشکن در سیستم های پرتوافکن مورد استفاده قرار می گیرد. 

JENOPTIK I Optical Systems
آینه ها
آینه ها
Optical mirror

این آینه ها از کیفیت بالایی برخوردار هستند و به عنوان تجهیزات کنترل پرتو در کاربردهای مختلف در حوزه های صنعتی، دارویی و علوم مورد استفاده قرار می گیرند.

Knight Optical (UK) Ltd
آینه ها
آینه ها
Mirror laser (200 - 400 nm)

این آینه های لیزری از مواد فیلم نازک ساخته می شوند و کارایی و قابلیت اطمینان بالای دارند. از این آینه ها می تواند در کاربردهای مختلف استفاده نمود.

Nanjing Co-Energy Optical Crystal Co Ltd
آینه ها
آینه ها
Ø2.0-200mm

YAG mirror / laser:Mirrors also can be divided into two kinds: Dielectric HR Coating and metal HR Coating. A character of the HR coating-mirrors is that the reflectivity is very high in a special wave band . The dielectric HR coating is made with lots of layers whose material is insulating medium .

Research Electro-Optics
آینه ها
آینه ها
Mirror laser (266 – 1600 nm)

این آینه های لیزری از قابلیت نصب آسان برخوردار هستند و هزینه تعمیرات و نگهداری پایینی دارند. در تولید ابزارها از فناوری های پیشرفته بهره گیری می شود.

توضیحات فنی

آینه، وسیله‌ای است که به علت صافی و بازتاب بالایش، بر رویه ی خود، تصویر اجسام را نشان می‌دهد. پرتوهای نور بازتابیده از رویهٔ یک آینه در نقطه‌ای به نام نقطه کانونی آینه به هم می‌رسد. بسته به دوری جسم تا آینه و نوع آینه، فاصله نقطه کانونی آینه از آن متفاوت است.

از جمله کاربردهای آینه‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

تلسکوپ ها، سامانه های رادار و روش های پیچیده هواپیمایی، میکروسکوپ ها ، ابزارآلات پزشکی، در دوربین های شکاری، در عینک های مختلف، در لیزرها برای تشدید و یکسو کردن شعاع های نور و...

آینه های نوری برای انعکاس نور در کاربردهای مختلف از جمله هدایت پرتو، تصویربرداری و... طراحی شده اند. آینه های نوری در طیف گسترده ای از صنایع از قبیل علوم زندگی، نجوم، علم اوزان و مقادیر یا خورشیدی استفاده می شود.

آینه های لیزری برای هدایت پرتو در کاربردهای لیزری خواسته شده استفاده می شود. آینه های لیزری، آینه های نوری هستند که برای انواع لیزرها یا طول موج های خاص طراحی شده اند.

توضیحات فنی

آینه، وسیله‌ای است که به علت صافی و بازتاب بالایش، بر رویه ی خود، تصویر اجسام را نشان می‌دهد. پرتوهای نور بازتابیده از رویهٔ یک آینه در نقطه‌ای به نام نقطه کانونی آینه به هم می‌رسد. بسته به دوری جسم تا آینه و نوع آینه، فاصله نقطه کانونی آینه از آن متفاوت است.

از جمله کاربردهای آینه‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

تلسکوپ ها، سامانه های رادار و روش های پیچیده هواپیمایی، میکروسکوپ ها ، ابزارآلات پزشکی، در دوربین های شکاری، در عینک های مختلف، در لیزرها برای تشدید و یکسو کردن شعاع های نور و...

آینه های نوری برای انعکاس نور در کاربردهای مختلف از جمله هدایت پرتو، تصویربرداری و... طراحی شده اند. آینه های نوری در طیف گسترده ای از صنایع از قبیل علوم زندگی، نجوم، علم اوزان و مقادیر یا خورشیدی استفاده می شود.

آینه های لیزری برای هدایت پرتو در کاربردهای لیزری خواسته شده استفاده می شود. آینه های لیزری، آینه های نوری هستند که برای انواع لیزرها یا طول موج های خاص طراحی شده اند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0