منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
CORNING
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
HPFS® ArF

Optical window:The Corning Directed-Energy Windows is a one of a kind product. Created from sheer ingenuity and brilliance. It features The maintenance of nuclear stockpiles without underground testing, Exploring fusion as a source of electric power , Insight into the origins of the universe, Investigating theories in astrophysics.

JENOPTIK I Optical Systems
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
Optical component

شرکت Jenortic با بهره گیری از فرایندهای تولید پیشرفته انواع مختلفی از قطعات اپتیکال انکساری و انعکاسی (refractive and reflective) را مظابق با نیاز مشتریان عرضه می کند.

Knight Optical (UK) Ltd
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
0.4 - 5.0 µm

Optical window:The birefringent Magnesium Fluoride (MgF2) is a colorless, durable and hard material resistant to the thermal & mechanical shocks which enable its use in the form of windows in the extreme conditions.

LEONI Fiber Optics
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
Optical component

این قطعه اپتیکال برای تبدیل پرتو نور مدور به پرتو نورslot-shaped طراحی می شود. این ابزار از کارایی و عملکرد بالایی برخوردار است و دارای کاربردهای زیادی می باشد.

 

Research Electro-Optics
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
Optical prism (193 nm - 12 μm)

این منشور که توسط شرکت REO طراحی و تولید می شود، محصولی بسیار پیشرفته است. در محدوده طیفی 193nm تا 12µm انواع مختلفی از منشورها از جمله یاقوت کبود (sapphire)، شیشه های نوری(optical glasses)، و عدسی هایی با مواد فیوز سیلیکا (fused silica) موجود است.

SCHOTT GLAS
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
منشورها و سایرقطعات اپتیکال انعکاسی
Optical prism

این منشورها از مقاومت حرارتی فوق العاده ای برخوردار هستند و آن ها را می توان براحتی داخل یک سیستم نوری جای داد. 

توضیحات فنی

منشور جسمی است از جنس بلور یا جنسی دیگر که نور پس از عبور از آن تجزیه می‌شود. از نگاهی دیگر، منشور محیط شفافی است که به دو سطح صاف و شفاف غیر موازی ختم می‌گردد که از یک طرف همدیگر را قطع نموده، تشکیل راس منشور را می‌دهند و در طرف دیگر قاعده منشور را می سازند.

از منشور نوری جهت تغییر مسیر نور در زاویه تعیین شده استفاده می شود. منشورهای نوری برای انحراف اشعه و یا برای تنظیم جهت تصویر مطلوب هستند. طراحی منشور نوری چگونگی تعامل  نور با آن را مشخص میکند. استفاده از این منشورها در بیشتر دستگاه های نوری توصیه می شود.

پنجره های نوری صفحات صاف و سطح موازی هستند که اغلب به عنوان موانع حفاظتی برای سنسورهای الکتریکی یا آشکارسازهای محیط خارج مورد استفاده قرار می گیرند. پنجره های نوری باید بر اساس انتقال مواد و یا خواص مکانیکی بستر انتخاب شوند. پنجره های نوری نباید موجب تغییر در بزرگنمایی سیستم شود.

توضیحات فنی

منشور جسمی است از جنس بلور یا جنسی دیگر که نور پس از عبور از آن تجزیه می‌شود. از نگاهی دیگر، منشور محیط شفافی است که به دو سطح صاف و شفاف غیر موازی ختم می‌گردد که از یک طرف همدیگر را قطع نموده، تشکیل راس منشور را می‌دهند و در طرف دیگر قاعده منشور را می سازند.

از منشور نوری جهت تغییر مسیر نور در زاویه تعیین شده استفاده می شود. منشورهای نوری برای انحراف اشعه و یا برای تنظیم جهت تصویر مطلوب هستند. طراحی منشور نوری چگونگی تعامل  نور با آن را مشخص میکند. استفاده از این منشورها در بیشتر دستگاه های نوری توصیه می شود.

پنجره های نوری صفحات صاف و سطح موازی هستند که اغلب به عنوان موانع حفاظتی برای سنسورهای الکتریکی یا آشکارسازهای محیط خارج مورد استفاده قرار می گیرند. پنجره های نوری باید بر اساس انتقال مواد و یا خواص مکانیکی بستر انتخاب شوند. پنجره های نوری نباید موجب تغییر در بزرگنمایی سیستم شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0