منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سخت افزار برای توسعه الکترونیکی

6 محصول صنعتی 6 شرکت
Beckhoff Automation
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
Hardware evaluation / development kit (EL98xx series)

کیت ارزیابی سری EL9820 EtherCAT به عنوان برنامه ای برای ارتقاء سیستم های پیرو EtherCAT همچون ET9300 Slave Stack Code عمل می کند.

CEDRAT TECHNOLOGIES
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
EP120S

Development kit:The Evaluation Pack provides with a simple assessment of CEDRAT TECHNOLOGIES's piezo offer in semi static conditions. It incorporates an enhanced actuator Apa120s and a direct intensifier Cau10 Related cables.

CML Microcircuits
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
Hardware evaluation / development kit (PE0002)

کارت اینترفیس PE0002 EvKit نوعی سیستم اینترفیس جامع است که برای استفاده با کیت های ارزیابی در ICهای نسل جدید از شرکت CML، از جمله محصولات مبتنی بر FirmASIC طراحی می شود.

General Photonics
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
PDLPro™

Emulator:High speed fiber optic transceivers, including those deploying coherent detection technology for 40Gb/s and 100Gb/s data transmission, must meet stringent PDL tolerance specifications. In addition, the PDL tracking speed and response time of the PDL mitigation algorithm of a coherent detection receiver must be quantified.

Geotest - Marvin Test Systems
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
PXI | NX5000 series

Emulator:ROM emulation is a powerful and versatile method of microprocessor testing. ROM emulation has emerged as the technique of choice for microprocessor test and diagnostic applications. A microprocessor-based board is tested by replacing the boot ROMs on the Unit Under Test (UUT) with memory emulation pods. Each pod handles eight bits of the data bus.

Johnson Electric
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
سخت افزار برای توسعه الکترونیکی
3 - 24 V, 2.3 A | Evaluation Kit 2

Development kit:This Saia Evaluation Kit 2 is designed for motors type and suited for distribution markets.It can be used for international catalog distributors with dimensions of 164x130x45 mm.It features stepper drive systems optimization,test and development and also has a windows-based software.It also features a quick parameter setup with visualization of speed and position.

توضیحات فنی

این سخت افزار ها را می توان دسته بندی های مختلفی کرد به عنوان مثال شبیه ساز های مدار یا کیت های اضافی که قابلیت های اضافه به مدار میدهند جز سخت افزارهای توسعه دهنده قرار میگیرند.

توضیحات فنی

این سخت افزار ها را می توان دسته بندی های مختلفی کرد به عنوان مثال شبیه ساز های مدار یا کیت های اضافی که قابلیت های اضافه به مدار میدهند جز سخت افزارهای توسعه دهنده قرار میگیرند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0