منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ابزارهای کارگاهی

6 محصول صنعتی 5 شرکت
CORNING
ابزارهای کارگاهی
ابزارهای کارگاهی
Fiber optic fusion splicer (OptiSplice® M90e)

این جوش فیوژن فیبر نوری که توسط شرکت CORNING تولید می شود جهت شبکه هایی که مستلزم عملکرد کم تلفات (low-loss) و دقت بسیار زیاد هستند، مورد استفاده قرار می گیرند.

Ersa GmbH
ابزارهای کارگاهی
ابزارهای کارگاهی
ابزارهای کارگاهی
Digital soldering station with temperature control (i-CON VARIO 2)

سری  i-CON VARIO 2 نوعی دستگاه لحیم کاری دیجیتالی است که از کلاس حفاظتی نوع I برخوردار بوده و دارای ابعاد 180mmx280mmx115mm و فرکانس 50Hz می باشد.

ابزارهای کارگاهی
60 W | 0ANA60A

Anti-static soldering station:The electronically temperature-controlled Soldering Station Ersa ANALOG 60 A includes all the merits of the proven Ersa ANALOG 60 station and is fully antistatic in compliance with MIL-SPEC/ESA standards. Ersa RESISTRONIC control system is used to control the working temperature by measuring the resistance of ceramic heating element.

Fujikura Europe Limited
ابزارهای کارگاهی
ابزارهای کارگاهی
Fiber optic fusion splicer (70S)

سری 70S نسبت به سری 60S ارگونومیک تر و سریع تر است و دوام بالاتری دارد و زمان جوش آن تنها 7 ثانیه است.

Nanjing Glarun-Atten Technology Co., Ltd.
ابزارهای کارگاهی
ابزارهای کارگاهی
Digital soldering station / with temperature control (AT60D / AT 80D / AT100D)

این دستگاه لحیم کاری دیجیتالی با بهره گیری از فناوری های پیشرفته ساخته می شود، دوام بالایی داشته و هزینه تعویض پایینی دارد.

SAM OUTILLAGE
ابزارهای کارگاهی
ابزارهای کارگاهی
1360-AS

Anti-static soldering station:This station has been conceived to assure the maximum effective protection against any electrostatic discharge. Specifications for this station include a quick thermal regulation of 1mn, from 0 to 450°, with a regulation stability +/- 10°C and +/- 0,5°C in waiting, and it is made adjustable by a lockable potentiometer.

توضیحات فنی

فیوژن فیبر نوري روشی است که براي ارتباط بین 2 کابل نوري استفاده می گردد که بوسیله عمل جوش فیبر نوري دستگاه فیوژن انجام می شود .این عمل در اثر گرم شدن تارها (ذوب شدن تار ها در نقطه جوش) توسط الکترود هاي دستگاه فیوژن و جوش دادن آنها به یکدیگر صورت می پذیرد.
دستگاه لحیم کاري دیجیتالی در واقع دستگاه لحیمی میباشد که از طریق منبع تغذیه خود باعث داغ شدن مداد هویه شده و این میزان دما را کنترل میکند تا از دماي حد مجاز قطعات لحیم شده فراتر نرود.

توضیحات فنی

فیوژن فیبر نوري روشی است که براي ارتباط بین 2 کابل نوري استفاده می گردد که بوسیله عمل جوش فیبر نوري دستگاه فیوژن انجام می شود .این عمل در اثر گرم شدن تارها (ذوب شدن تار ها در نقطه جوش) توسط الکترود هاي دستگاه فیوژن و جوش دادن آنها به یکدیگر صورت می پذیرد.
دستگاه لحیم کاري دیجیتالی در واقع دستگاه لحیمی میباشد که از طریق منبع تغذیه خود باعث داغ شدن مداد هویه شده و این میزان دما را کنترل میکند تا از دماي حد مجاز قطعات لحیم شده فراتر نرود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0