منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Master Bond
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
Electrically conductive epoxy adhesive (FL901S)

این چسب اپوکسی سری FL901S از شرکت Master Bond از قدرت مکانیکی بالایی برخوردار بوده و در انواع مختلفی با ضخامت های متفاوت موجود است.

Park Electrochemical Corp
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
Electrically conductive epoxy adhesive (Nelco® N4000-13 EP™, Nelco® N4000-13 EP™ SI®)

این ابزار نوعی چسب اپوکسی رسانا الکتریکی است که از سرعت بالا برخوردار بوده، تلفات کم دارد و دارای ویژگی های حرارتی و الکتریکی فوق العاده می باشد.

Royal Diamond, S.A
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
DIAPOL 509 FG Self-extinguishing

Electronic resin / for electric applications:Resin used for potting/filling. Multiple electrical and electronic applications for insulators, electric brakes, ignition coils, transformers, batteries, etc. Bi-component polyurethane resin which polymerizes at room temperature. Flexible. Self-extinguishing. Standardised UL E180898.

VON ROLL
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی
جوهر،چسب،لاک برای بردهای مدارچاپی

Electronic resin / for electric applications:Von Roll makes a wide variety of varnishes and resins for both low- and high-voltage applications based on alkyds, acrylics, urethanes, polyesters, polyesterimides, epoxies, and silicones.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0