منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

هسته های فریت

6 محصول صنعتی 5 شرکت
LAIRD TECHNOLOGIES
هسته های فریت
هسته های فریت
28A0350-0B2

Cable ferrite core:For retrofit and post-assembly operations Laird offers a selection of "split" components. Similar in performance to Laird one piece core designs these split ferrite cores provide excellent common and differential mode EMI suppression on round cable assemblies. Lightweight inexpensive plastic snap-on cases provide secure closure of the split cores onto the cable.

Nanjing Hengchuang magnetic electronics
هسته های فریت
هسته های فریت
Inductor ferrite core (UF Series)

UI93/76/30؛ Le=277 mm؛ Ae=840mm2؛ مواد: PC40 ,PC44 ,PC95؛ موارد کاربرد: گرمایش القائی، دستگاه جوش، سوئیچ قدرت.

PREMO CORPORATION
هسته های فریت
هسته های فریت
5 - 20 MHz | N-X Series

Cable ferrite core:Output Ferrites (N-X) are especially effective in reducing electromagnetic interference from the motor cable, as they introduce an impedance between the Inverter and the motor.

Tianjin Huigao Magnetics Co.,Ltd
هسته های فریت
هسته های فریت
هسته های فریت
Soft ferrite core

این ترانسفورماتور هسته فریت با فرکانس بالا نوعی ترانسفورماتور قدرت است که برای تجهیزات الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته و دارای هسته فریت یا سایر مواد مغناطیسی می باشد.

هسته های فریت
Inductor ferrite core

این هسته های فریت توسط شرکت Huigao Magnetics تولید می شوند و در انواع مختلفی از جمله هسته های حلقه ای ((Ring cores (toroid)، هسته های toroidal، و هسته های EE موجود هستند.

 

 

Tridelta
هسته های فریت
هسته های فریت
Soft ferrite core

این ابزار نوعی هسته فریت از نوع نرم است که برای چوک ها و اینداکتورها مورد استفاده قرار می گیرد. 

توضیحات فنی

سلف ها در بیشتر مواقع از یک سیم پیچ ساده درست می شوند که این سیم پیچ ها ،خود از یک ماده رسانا که به دورهسته اي از هوا یا مواد فرو مغناطیس پیچانده شده، بدست می آیند. موادي که درهسته به کار می روند، اگر ضریب نفوذ پذیري بیشتري از هوا داشته باشند ،باعث افزایش میدان مغناطیسی می شوند و این گونه سبب بیشتر شدن خود القایی سلف خواهند شد . براي اجتناب از به وجود آمدن جریان گردابی، سلف هایی که در فرکانس هاي کم کار می کنند ، مانند ترانسفورماتورها ، داراي هسته هایی از جنس فولاد ورقه اي درست می شوند. ولی براي سلف هایی که در فرکانس هاي بالاتر از صوت کار می کنند، اغلب از فریت هاي نرم به عنوان هسته استفاده می شوند. چون که برعکس انواع معمولی آلیاژهاي آهن که در فرکانس هاي بالا اتلاف انرژي زیادي دارند ، این فریت هاي نرم تلفات کمی دارند ، به خاطر مقاومت اهمی شان ،به کار گیري این مواد به عنوان هسته ، مانع از ایجاد جریان گردابی در سلف می شود.
در دسته اي دیگر از سلف ها، سیم ها پس از پیچیده شدن کاملا درون محفظه اي از جنس فریت قرارداده می شوند. بهاین دسته از سلف ها حفاظ دار ( shielded ) می گویند  
وجود مداري براي حذف امواج رادیویی و مغناطیسی در کابل ها ضروري است این مشکل با قطعه بسیار ساده ای در دوطرف کابل به نام فریت قابل حل است. این قطعه که معمولا به شکل یک استوانه توخالی است از آلیاژ اکسید آهن (آهن زنگزده) با دیگر فلزات ساخته میشود که براي کاهش EMI (تداخل الکترومغناطیسی) و RFI (تداخل فرکانس رادیویی)   به عنوان هسته بکار میروند.

توضیحات فنی

سلف ها در بیشتر مواقع از یک سیم پیچ ساده درست می شوند که این سیم پیچ ها ،خود از یک ماده رسانا که به دورهسته اي از هوا یا مواد فرو مغناطیس پیچانده شده، بدست می آیند. موادي که درهسته به کار می روند، اگر ضریب نفوذ پذیري بیشتري از هوا داشته باشند ،باعث افزایش میدان مغناطیسی می شوند و این گونه سبب بیشتر شدن خود القایی سلف خواهند شد . براي اجتناب از به وجود آمدن جریان گردابی، سلف هایی که در فرکانس هاي کم کار می کنند ، مانند ترانسفورماتورها ، داراي هسته هایی از جنس فولاد ورقه اي درست می شوند. ولی براي سلف هایی که در فرکانس هاي بالاتر از صوت کار می کنند، اغلب از فریت هاي نرم به عنوان هسته استفاده می شوند. چون که برعکس انواع معمولی آلیاژهاي آهن که در فرکانس هاي بالا اتلاف انرژي زیادي دارند ، این فریت هاي نرم تلفات کمی دارند ، به خاطر مقاومت اهمی شان ،به کار گیري این مواد به عنوان هسته ، مانع از ایجاد جریان گردابی در سلف می شود.
در دسته اي دیگر از سلف ها، سیم ها پس از پیچیده شدن کاملا درون محفظه اي از جنس فریت قرارداده می شوند. بهاین دسته از سلف ها حفاظ دار ( shielded ) می گویند  
وجود مداري براي حذف امواج رادیویی و مغناطیسی در کابل ها ضروري است این مشکل با قطعه بسیار ساده ای در دوطرف کابل به نام فریت قابل حل است. این قطعه که معمولا به شکل یک استوانه توخالی است از آلیاژ اکسید آهن (آهن زنگزده) با دیگر فلزات ساخته میشود که براي کاهش EMI (تداخل الکترومغناطیسی) و RFI (تداخل فرکانس رادیویی)   به عنوان هسته بکار میروند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0