منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Analog Devices
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
RF power amplifier integrated circuit (ADL5xxx, AD8xxx series)

آمپلی فایرهای RF از شرکت Analog Devices عملکرد بالایی ارائه می کنند، مصرف برق پایینی دارند و دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشند.

KISTLER
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
1 - 10 V | 4603B10

Piezoresistive sensor amplifier:The Piezoresistive Amplifier Process Controlled has parallel current output and allows voltage output that can be measured 1, 2, 5, and 10 V based from specific sensor measuring range. This also comes in with another version that has an output load-independent current of 0/4 20 mA. 

Linear Technology
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
RF power amplifier integrated circuit

این دتکتورها بازبینی و کنترل دقیقی در انتقال قدرت RF ارائه می کنند و از این طریق تداخل RF را با سایر ابزارهای رادیویی کاهش می دهند.

STMicroelectronics
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ
Audio power amplifier (FDA, TDA series)

این آمپلی فایرهای Class-D نسبت به آمپلی فایرهای class AB آنالوگ، بهره وری بیشتری دارند و میتوانند کاهش بار الکتریکی بر الترناتور را تقویت کنند.

توضیحات فنی

از جمله بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ می توان به آمپلی فایرها و ICهای تقویت صدا اشاره کرد در مباحث مربوطه به آنها پرداخته شده است.

توضیحات فنی

از جمله بردها و سیستم های الکترونیکی آنالوگ می توان به آمپلی فایرها و ICهای تقویت صدا اشاره کرد در مباحث مربوطه به آنها پرداخته شده است.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0