منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

گیت های منطقی ASIC ، PFGA

5 محصول صنعتی 5 شرکت
Analog Devices
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
Digital isolator integrated circuit (ADUMxxxx, ADMxxxx, AD74xx series)

سری ADIs نوعی مدار مجتمع ایزولاتور دیجیتالی است که دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشد، بعنوان مثال در مانیتورهای بیمار در بیمارستان ها بعنوان USB عمل می کند.

Freescale
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
5 V | MC337xx, MC3390x series

Multi-chip module:33742 SBC with enhanced High Speed Can Transceiver are parapet to collaborated circuits joining numerous often utilized by automotive environmental control units. The 33742 is an SBC with completely protected fixed 5.0V low-drop regulation with current limit, excessive temperature pre-warning and rset.

Infineon Technologies - Sensors
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
Multi-chip module (TLE983x series)

سری TLE983x نوعی ابزار تک تراشه ای است که دارای میکروکنترلر 8bit با عملکرد بالا بوده و از خانواده XC800 می باشد. این سری از ماژول ها برای کاربردهای گشترده در تجهیزات LIN-slave طراحی شده اند.

Mentor Graphics
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
FloTHERM® IC

Integrated circuit design software:The FloTherm® IC by Mentor Graphics is the latest web based tool which features its superior degree of automation that functions a key task for semiconductor thermal characterization. It comes with its Smartpast Technology which answers to the common problem of engineers and thermal specialist.

Silicon Laboratories
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
گیت های منطقی ASIC ، PFGA
Digital isolator integrated circuit (Si84xx, Si86xx, Si87xx series)

محصولات ایزولاتور دیجیتالی CMOS از شرکت Silicon Labs نسبت به اپتوکوپلرهای رقیب، هزینه ی پایین تر، اندازه کوچکتر، عملکرد بالاتر، و قدرت پایین تری دارند و از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار هستند.

توضیحات فنی

آنچه که امروزه در مدارات واقعی بصورت یکسري آيسی (مدارات مجتمع) دیده می شود تشکیل شده از گیتهاي منطقی پایه اي است که در درون آي سی ها گنجانده شده است , به همین خاطر به آنها مدار مجتمع دیجیتال میگویند.
یک گیت منطقی (Logic Gate) روي یک یا دو ورودي منطقی عملیات منطقی انجام می دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید میکند.
این مدارهاي منطقی معمولاً طبق منطق بولی (0-1) عمل می کنند که به طور مشترك در تمام مدارهاي دیجیتالی یافت میشود یک ورودي یا خروجی منطقی بولی فقط یکی از دو حالت منطقی را قبول میکند. این
دو سطح در هر مطلبی نام خاص خود را دارند از جمله: خاموش-روشن , بالا-پایین , یک-صفر , درست-غلط , مثبت-منفی و ... .
گیت هاي منطقی به چند روش عملیات روي ورودي انجام میدهند و خروجی حاصل میشودNAND , NOT , OR , ANDXNOR , XOR , NOR. 
FPGAها (Field Programmable Logic Gate Array) که بعبارتی آرایه گیت برنامه پذیر در محل خوانده میشوند، تراشه هایی هستند با معماري داخلی از پیش تعیین شده توسط شرکت سازنده که قابلیت پیکربندي به منظورهاي مختلف را توسط طراحان فراهم می آورند. انواع دیگري از این نوع تراشه نیز موجود است؛ معروف ترین آنها ASIC میباشد که هنوز هم در برخی پروژه هاي بزرگ و پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات فنی

آنچه که امروزه در مدارات واقعی بصورت یکسري آيسی (مدارات مجتمع) دیده می شود تشکیل شده از گیتهاي منطقی پایه اي است که در درون آي سی ها گنجانده شده است , به همین خاطر به آنها مدار مجتمع دیجیتال میگویند.
یک گیت منطقی (Logic Gate) روي یک یا دو ورودي منطقی عملیات منطقی انجام می دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید میکند.
این مدارهاي منطقی معمولاً طبق منطق بولی (0-1) عمل می کنند که به طور مشترك در تمام مدارهاي دیجیتالی یافت میشود یک ورودي یا خروجی منطقی بولی فقط یکی از دو حالت منطقی را قبول میکند. این
دو سطح در هر مطلبی نام خاص خود را دارند از جمله: خاموش-روشن , بالا-پایین , یک-صفر , درست-غلط , مثبت-منفی و ... .
گیت هاي منطقی به چند روش عملیات روي ورودي انجام میدهند و خروجی حاصل میشودNAND , NOT , OR , ANDXNOR , XOR , NOR. 
FPGAها (Field Programmable Logic Gate Array) که بعبارتی آرایه گیت برنامه پذیر در محل خوانده میشوند، تراشه هایی هستند با معماري داخلی از پیش تعیین شده توسط شرکت سازنده که قابلیت پیکربندي به منظورهاي مختلف را توسط طراحان فراهم می آورند. انواع دیگري از این نوع تراشه نیز موجود است؛ معروف ترین آنها ASIC میباشد که هنوز هم در برخی پروژه هاي بزرگ و پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0