منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آی سی های آمپلی فایر

5 محصول صنعتی 4 شرکت
Analog Devices
آی سی های آمپلی فایر
آی سی های آمپلی فایر
Operational amplifier (op-amp) integrated circuit (ADxxx, ADxxxx, ADAxxxx series)
CML Microcircuits
آی سی های آمپلی فایر
آی سی های آمپلی فایر
CMX998

RF amplifier integrated circuit:The CMX998 is an inventively engineered solution meant for line-based Cartesian Feedback Loop (CFBL) transmitter. It acts as a direct converter cum quadrature mixer ranging from I and Q to RF output. It also has the capability of providing a linearised Power Amplifier (PA) through the feedback from the PA's output.

Maxim Integrated
آی سی های آمپلی فایر
آی سی های آمپلی فایر
آی سی های آمپلی فایر
Operational amplifier (op-amp) integrated circuit

شرکت Maxim انواع گوناگونی از op amps یا آمپلی فایرهای عملیاتی را عرضه می کند. این ابزارها برای آماده سازی سیگنال (signal conditioning)، مدیریت قدرت یا باتری، و کارکردهای ویدئویی یا صوتی مناسب هستند.

آی سی های آمپلی فایر
Audio integrated circuit amplifier / class-D (MAX98xxx series)

آمپلی فایرهای نوع D از شرکت Maxim از تلرانس جیتر پهن باند، THD+N پایین، و ولتاژ افست خروجی پایین برای ارائه عملکرد بهتر و کیفیت صوتی برخوردار هستند.

Texas Instruments Semiconductor
آی سی های آمپلی فایر
آی سی های آمپلی فایر
Audio integrated circuit amplifier / class-D (TAS25xx, TPA20xx series)

این مدارهای مجتمع آمپلی فایر صوتی از نوع D هستند و توسط شرکت Texas Instruments عرضه می شوند. این آمپلی فایرها دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0