منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماژول های ساعت ، تایمر

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Fairchild Semiconductor
ماژول های ساعت ، تایمر
ماژول های ساعت ، تایمر
Timer integrated circuit

سری LM555/NE555/SA555 نوعی کنترلر ثابت است که جهت تولید پالس های دقیق مناسب می باشد. تاخیر عملیاتی توسط یک مقاومت خارجی تنظیم می شود.

Intersil
ماژول های ساعت ، تایمر
ماژول های ساعت ، تایمر
0.1 - 13 MHz | ICM7xxx series

Timer integrated circuit:The ICM7242 is a CMOS timer/counter circuit consisting of an RC oscillator followed by an 8-bit binary counter. It will replace the 2242 in most applications, with a significant reduction in the number of external components.

Maxim Integrated
ماژول های ساعت ، تایمر
ماژول های ساعت ، تایمر
Real-time clock (RTCs)

این ابزارها از مصرف جریان پایین، حالت عملیاتی 12/24 ساعت، و خروجی موج چهارگوش قابل برنامه ریزی برخوردار هستند و دارای کاربردهای بسیار زیادی می باشند.

STMicroelectronics
ماژول های ساعت ، تایمر
ماژول های ساعت ، تایمر
ماژول های ساعت ، تایمر
Timer integrated circuit

این تایمرها که از کیفیت بالا و توان پایینی برخوردار هستند و در انواع تک و دوتایی موجود می باشند توسط شرکت ST عرضه می شوند و میتوانند تاخیر زمانی و نوسانات دقیق ایجاد نمایند.

ماژول های ساعت ، تایمر
Real-time clock (RTCs)

این ابزار نوعی ساعت زمان واقعی است که از قابلیت اطمینان و کاربری اسان برخوردار می باشد و شرکت ST در طراحی آن از فناوری های پیشرفته بهره می گیرد.

Texas Instruments Semiconductor
ماژول های ساعت ، تایمر
ماژول های ساعت ، تایمر
0.114, 0.242 kb | BQ series

Real-time clock (RTCs):TI analog Real-time Clock Clocks and Timers products are a subset of analog Clocks and Timers solutions. This page is your resource to download datasheets, application notes, order samples and use parametric search to research other Clocks and Timers-related analog solutions.

توضیحات فنی

این مدار و IC یک تایمر دیجیتال با قابلیت روشن و خاموش کردن یک وسیله برقی در زمان مشخص می باشد. این کیت در درجه اول یک ساعت دیجیتال دقیق به همراه باتری بکاپ می باشد که زمان موجود را نگه داری میکند و با قطع برق زمان را از دست نخواهد داد. بخش دوم این کیت تایمر دیجیتال می باشد که دو زمان یکی برای روشن کردن (وصل کردن رله) و دیگری برای خاموش کردن (قطع کردن رله) دریافت کرده و در زمان های داده شده رله را کنترل می نماید.

این چیپ ها در دستگاه ها و قطعات مختلفی که نیاز به نشان دادن زمان و یا کنترل آنها با زمان می باشد , استفاده می شود. به عنوان مثال تلویزیون یا دستگاه های دارای قابلیت خاموشی خودکار از این IC استفاده میکنند.

توضیحات فنی

این مدار و IC یک تایمر دیجیتال با قابلیت روشن و خاموش کردن یک وسیله برقی در زمان مشخص می باشد. این کیت در درجه اول یک ساعت دیجیتال دقیق به همراه باتری بکاپ می باشد که زمان موجود را نگه داری میکند و با قطع برق زمان را از دست نخواهد داد. بخش دوم این کیت تایمر دیجیتال می باشد که دو زمان یکی برای روشن کردن (وصل کردن رله) و دیگری برای خاموش کردن (قطع کردن رله) دریافت کرده و در زمان های داده شده رله را کنترل می نماید.

این چیپ ها در دستگاه ها و قطعات مختلفی که نیاز به نشان دادن زمان و یا کنترل آنها با زمان می باشد , استفاده می شود. به عنوان مثال تلویزیون یا دستگاه های دارای قابلیت خاموشی خودکار از این IC استفاده میکنند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0