منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی

5 محصول صنعتی 5 شرکت
MOXTEK
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
X-ray source (MAGNUM®)

شرکت ®Moxtek انواع گوناگونی از تیوب ها و منابع اشعه ایکس مینیاتوری را برای انواع گوناگونی از تجهیزات از جمله ابزارهای دستی و رومیزی طراحی و تولید می کند. این منابع، کامپکت و سبک وزن هستند.

Matsusada
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
0.1 - 1 mm, 6 - 10 W | X series

X-ray source with integrated power supply:Mini focus x-ray generator - All-in-one module X series is a compact X-ray module with X-ray tube, high voltage supply and filament supply all in one unit. Compact design and no need of cabling of high voltage cable and connector contribute to easy and flexible designing of system.

OMICRON
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
X-ray source (XM 1000, XM 1200)

منبع اشعه ایکس سری XM 1000 شار فوتون مطلوب و رزولوشن انرژی فوق العاده ای را به دست می دهد. 

 

Thermo Scientific - Environmental and Process
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
45 - 130 kV | PXS10

X-ray source with integrated power supply:Built to withstand even the most demanding of application even the harshest of working condition, the Thermo Scientific™ PXS10 X-Ray source are designed mainly to provide manual and automated inspection of printed circuit boards and electronic devices,nondestructive test requiring high-resolution imaging of metal and plastic parts,and micro-CT imaging for industrial and life sciences applications.

Toshiba America Electronics Components
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
تیوب خلاء گرمایونی،تیوب اشعه کاتدی
Thermionic vacuum tube

شرکت Toshiba America Electronic Components, Inc لامپ های خلأ گرمایونی را برای تجهیزات صنعتی، ارتباطی و پژوهشی و همچنین قطعات سیستم های تصویربرداری ارائه می کند.

توضیحات فنی

اصول کار تیوب ، برانگیخته شدن فیلامان کاتد ، ایجاد ابر الکترونی در اطراف کاتد ، شتاب گرفتن الکترونها ( براساس اختلاف پتانسیل بسیار بالای بین کاتد و آند ) به سمت آند ، برخورد الکترونهای سریع با صفحه آند که از جنس تنگستن ( یا آلیاژی از آن ) است و ساطع شدن اشعه ایکس می باشد .

در الکترونیک، هر یک از عبارات وکیوم تیوب (لامپ خلاء)، الکترون تیوب ، ترمیونیک والو دستگاهی است که برای  تقویت، سوییچینگ، اصلاح یا ایجاد یک سیگنال الکتریکی , با کنترل حرکت الکترونها درفضایی با فشار پایین بکار می رود. بعضی از نمونه های خاص وکیوم تیوبها با گازهای فشار پایین پر می شوند که آنها را تیوب نرم می نامند که از نوع سخت آن که فشار داخلی آن تا حد امکان کاهش یافته است متفاوت هستند. تقریبا تمامی آنها به انتشار حرارتی الکترونها (ترمیونیک) وابسته هستند.

در هنگام برخورد الکترونهای با سرعت بالا به فلزات، الکترونهای لایه های پایین تر به لایه های بالاتر منتقل شده (اتمها برانگیخته میشوند) و در هنگام برگشت الکترون ها به حالت پایه انرژی مازاد را به صورت پرتو ایکس گسیل میکنند. بنابراین هر لامپ تولید پرتو ایکس باید شامل:  منبع الکترون , میدان شتابدهنده به الکترونها و هدف فلزی  باشد.

توضیحات فنی

اصول کار تیوب ، برانگیخته شدن فیلامان کاتد ، ایجاد ابر الکترونی در اطراف کاتد ، شتاب گرفتن الکترونها ( براساس اختلاف پتانسیل بسیار بالای بین کاتد و آند ) به سمت آند ، برخورد الکترونهای سریع با صفحه آند که از جنس تنگستن ( یا آلیاژی از آن ) است و ساطع شدن اشعه ایکس می باشد .

در الکترونیک، هر یک از عبارات وکیوم تیوب (لامپ خلاء)، الکترون تیوب ، ترمیونیک والو دستگاهی است که برای  تقویت، سوییچینگ، اصلاح یا ایجاد یک سیگنال الکتریکی , با کنترل حرکت الکترونها درفضایی با فشار پایین بکار می رود. بعضی از نمونه های خاص وکیوم تیوبها با گازهای فشار پایین پر می شوند که آنها را تیوب نرم می نامند که از نوع سخت آن که فشار داخلی آن تا حد امکان کاهش یافته است متفاوت هستند. تقریبا تمامی آنها به انتشار حرارتی الکترونها (ترمیونیک) وابسته هستند.

در هنگام برخورد الکترونهای با سرعت بالا به فلزات، الکترونهای لایه های پایین تر به لایه های بالاتر منتقل شده (اتمها برانگیخته میشوند) و در هنگام برگشت الکترون ها به حالت پایه انرژی مازاد را به صورت پرتو ایکس گسیل میکنند. بنابراین هر لامپ تولید پرتو ایکس باید شامل:  منبع الکترون , میدان شتابدهنده به الکترونها و هدف فلزی  باشد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0