منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کارتریج های فیلتر غشایی

2 محصول صنعتی 2 شرکت
MAHLE Industry
کارتریج های فیلتر غشایی
کارتریج های فیلتر غشایی
Membrane filter cartridge for liquid (0.05 - 1.2 μm | amaFine series)

فیلتر کارتریج های غشایی برای مایعات، سری amaFine که توسط شرکت MAHLE تولید می شوند فیلترهای پیشرفته ای هستند که برای انواع گوناگونی از مایعات مورد استفاده قرار می گیرند.

PALL
کارتریج های فیلتر غشایی
کارتریج های فیلتر غشایی
Membrane filter cartridge for liquid (AccuSep®)

سری AccuSep مشتمل بر فیلتر کارتریج های غشایی برای مایعات است که از ساختار بدون درز، لوله ای و با کارایی بالا برخوردار می باشند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0