منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 173
 • Order: 87
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created Date: 2014-02-26 03:54:32
 • title: ساختمان - سازه
 • Desc: این بخش شامل قطعات و سازه های پیش ساخته ،سکو،کف پوش ،درب های صنعتی ، جاروبرقی های صنعتی همچنین انواع بیل های هیدرولیکی ، لودر ، دامپر،بولدوزر ، ماشین آلات حفر تونل ،تجهیزات تخریب و سازندگان آنها میباشد.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: تجهیزات ساخت ساختمان و سازه
 • Meta Description: در این بخش تجهیزات مورد نیاز در صنعت ساختمان سازی و ساخت سازه معرفی می گردد.
 • Meta Keywords: ساختمان,سازه,building equipment,construction equipment
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 930


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0