منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 159
 • Order: 73
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created Date: 2014-02-25 12:02:33
 • title: حمل و جابجایی
 • Desc: در اين قسمت شما با انواع ماشين آلات پر كن جهت مايعات و جامدات ،ماشين آلات بسته بندي ، دستگاههاي برچسب زني دستگاههاي ساخت كارتن،ماشين آلات مارك زني،جرثقيل و ليفتراك،انواع بالابر،قفسه هاي چرخدار،نقاله هاي نواري و غلطكي ،تجهيزات انبارداري،پالت و غيره اشنا خواهيدشد.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: تجهیزات حمل و جابجایی
 • Meta Description: در این بخش تجهیزات حمل و جابجایی مورد نیاز صنعت معرفی می گردد.
 • Meta Keywords: حمل,جابجایی,بسته بندی,logistic,handling,packing
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 930


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0