منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 134
 • Order: 48
 • State: 1
 • N/A: 962
 • N/A: 2015-04-08 10:17:12
 • Created Date: 2014-02-25 02:44:34
 • title: هیدرولیک - پنوماتیک
 • Desc: در این بخش شما میتوانید با انواع پمپ های پیستونی ، دنده ای ، سانتریفوژ موتور دار ، هیدرولیکی ،کمپرسورهای پیستونی ثابت و متحرک ، سیلندرهای هیدرولیکی ، سیلندرهای پنوماتیکی ، انواع شیرهای توپی ، دیافراگمی ، سولونوئیدی ، کوپلینگ و اتصالات شلنگ ، لوله ،انواع فیلترو صافی و سازندگان آن آشنا شوید.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی
 • Meta Description: در این بخش انواع تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی معرفی می گردد.
 • Meta Keywords: هیدرولیک,پنوماتیک,hydraulic,penumatic
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 930


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0