منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 122
 • Order: 38
 • State: 1
 • N/A: 0
 • N/A: 0000-00-00 00:00:00
 • Created Date: 2014-02-22 02:32:39
 • title: انتقال قدرت - قطعات مکانیکی
 • Desc: این بخش شامل انواع موتورهای الکتریکی ، سروموتورها ، موتورهای هیدرولیک ، موتورهای احتراقی ، بلبرینگ ، یاتاقان ، تسمه ، کوپلینگ ، ترمزهای دیسکی و کاسه ای کلاچ و گیربکس و معرفی سازندگان آنها میباشد.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: قطعات مکانیکی و انتقال قدرت
 • Meta Description: در این بخش محصولاتی که در زمینه انتقال قدرت مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند معرفی می شود
 • Meta Keywords: انتقال قدرت,قطعه مکانیکی,قطعات مکانیکی,power , power transmission,mechanical component, mechanical components
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 942


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0