منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

 • ID: 106
 • Order: 23
 • State: 1
 • N/A: 962
 • N/A: 2015-11-22 05:38:20
 • Created Date: 2014-02-22 00:02:39
 • title: اتوماسیون - IT صنعتی
 • Desc: این بخش معرف انواع کنترلها ، ماژولها ، واحدهای ترمینال ، اندیکاتور ،نمایشگرها ، مودم و روتر، تجهیزات شبکه ، آنتن ها ، کنترل از راه دور ، کامپیوترهای صنعتی ، تبلت ، مانیتور ، پروژکتور،صفحه کلید ، سرور ، تجهیزات امنیتی ، اکسس پوینت ، مادر بورد، کارتهای حافظه و سازندگان آنها میباشد.
 • Parent:
 • Level: 1
 • Teaser Image:
 • Teaser Desc:
 • Image:
 • Show Title: 1
 • Tag:
 • Tag:
 • Meta Title: اتوماسیون و فناوری اطلاعات صنعتی
 • Meta Description: در این بخش تجهیزات مرتبط با اتوماسیون و فناوری اطلاعات صنعتی معرفی می گردد
 • Meta Keywords: اتوماسیون,فناوری اطلاعات,فناوری اطلاعت صنعتی,automation,industrial automation
 • Lft:
 • Rgt:
 • Path:
 • Hit: 0
 • Reserved 1:
 • Reserved 2:
 • Reserved 3:
 • Reserved 4:
 • Reserved 5:
 • Reserved 6:
 • Created by: 930


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0